Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (9)
Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky (6)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (10)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (9)
Krátkodobé programy a kurzy (11)
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - specializační studium (6)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Studium pro seniory - Univerzita 3. věku

 • U3V - Anglický jazyk pro mírně pokročilé I a II
  Tento kurz nabízí další rozvíjení všech složek anglického jazyka, především gramatiky, slovní zásoby a jazykových dovedností (tj. mluvení poslech, čtení a psaní). Důraz je kladen na prohloubení komunikativních kompetencí v běžných situacích všedního dne.
   
 • U3V - Anglický jazyk pro středně pokročilé I a II
  Účastníci těchto kurzů budou rozvíjet a prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti. Kromě obecné angličtiny si rozšíří i profesní slovní zásobu a frazeologii. Práce v hodinách bude vycházet ze zajímavých textů a prezentací. Studijní materiály jsou součástí kurzu. Do navazujícího kurzu II budou přednostně přijímáni absolventi kurzu I, ale toto absolvování není podmínkou přijetí.
   
 • U3V - Anglický jazyk pro věčné začátečníky I a II
  Tyto kurzy jsou určeny pro zájemce, kteří s angličtinou už začínali, ale nepodařilo se jim postoupit k vyšší úrovni. Rovněž tak je určen těm, kteří by si chtěli zvýšit své jazykové i komunikační kompetence bez ohledu na předchozí jazykové vzdělání. Obsahem kurzu je vyvážená nabídka konverzace (cestování, volný čas, kultura, rodina), gramatiky i lexika. Lektoři budou připraveni uzpůsobit obsah jednotlivých hodin potřebám a požadavkům zúčastněných. Do navazujícího kurzu II budou přednostně přijímáni absolventi kurzu I, ale toto absolvování není podmínkou přijetí.
   
 • U3V - Konverzace v anglickém jazyce pro pokročilé I a II (English Club)
  Tento kurz předpokládá již aktivní znalost anglického jazyka, která umožňuje komunikaci v základních životních situacích. Výuka bude probíhat formou debat a diskusí na aktuální témata, jejichž východiskem budou zajímavé texty a prezentace. Kromě obecné angličtiny bude věnována pozornost i profesní slovní zásobě a frazeologii.
   
 • U3V - Německý jazyk pro mírně pokročilé I a II
  Tento kurz nabízí další rozvíjení všech složek německého jazyka, tedy gramatiky, slovní zásoby a jazykových dovedností (tj. mluvení, poslech, čtení a psaní). Důraz je kladen na prohloubení komunikativních kompetencí v každodenních situacích.
   
 • U3V - Německý jazyk pro věčné začátečníky I a II
  Tento kurz je určen zájemcům, kteří s němčinou již v minulosti začínali, ale nepodařilo se jim postoupit k vyšší úrovni. Obsahem kurzu je vyvážená nabídka konverzace (rodina, volný čas, cestování, kultura), gramatiky a slovní zásoby. Lektor bude připraven uzpůsobit obsah hodin potřebám a požadavkům frekventantů.
   
 • U3V - Poznávání výtvarného umění prostřednictvím praktických výtvarných činností zaměřených na malbu I, II
  Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v malbě. Individuální formou a v souladu s představami účastníků rozvíjí postupně zkušený lektor vnímání malby, způsoby a techniky zobrazování.
   
 • U3V - Přednáškový cyklus I, II
  Dvouletý přednáškový cyklus nabízí programy vycházející z akreditovaných oborů pedagogické fakulty. Účastníci vzdělávání jsou přiměřenou formou seznamováni s vývojem univerzitního poznávání v tématech, se kterými se starší lidé aktuálně v životě setkávají a jejichž hlubší poznání, o němž dostávají zpětnou vazbu, jim život usnadňuje a obohacuje.
   
 • U3V - Relaxační výtvarné činnosti
  Výtvarný ateliér je zaměřen aktivní výtvarné činnosti relaxačního a experimentálního charakteru. Frekventanti nemusejí mít žádné zkušenosti s výtvarnou tvorbou. V jednotlivých lekcích budou tvořivě variovat výtvarné činnosti, jejichž hlavním cílem není vznik artefaktu, ale především pozitivní emoční bilance studentů. Posluchači nabudou nejen informace a jisté dovednosti, ale budou dle zájmu seznámeni také s uměleckými kontexty realizovaných činností. V kurzu je kladen důraz na individuální přístup k posluchačům. Celý kurz je otevřen k individuálním domluvám s frekventanty.