Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:U3V – Kalokagathia I a II
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě jakéhokoliv nároku na důchod), max. počet ve skupině 25
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 96 hodin
Cena:1800,- / rok
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Garantující odborná katedra:Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta OU),
Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta OU),
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.,
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.,
Mgr. Markéta Rygelová, Ph.D.
Anotace:V zimním semestru je program zaměřen na praktické hudební a literární činnosti směřující k duševní a tělesné harmonii a dokonalosti. Praktické hudební činnosti programu reprezentují dílčí složky hudební výchovy – rytmický výcvik, sborový zpěv a základy dirigování, hudebně-pohybovou / taneční výchovu. Absolvování programu nevyžaduje předchozí praktické hudební zkušenosti frekventantů, např. hru na hudební nástroj, znalost notopisu apod. Literární část programu se zabývá propojením literatury s výtvarným uměním a hudbou a v neposlední řadě také současnými komunikačními trendy ve společnosti.
Program letního semestru je zaměřen na praktické pohybové činnosti, individuálně přizpůsobené účastníkům programu. V rámci praktické výuky si posluchači aktivně vyzkouší různé pohybové aktivity, které jsou vhodné pro udržení tělesné zdatnosti.
Výstupní doklad:Certifikát po absolvování Kalokagathia I a II
Přihlášky:elektronická přihláška
Kontakt / další informace:Mgr. Jitka Lošáková,
Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu; platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Plán studia / rámcový harmonogram:Témata zimního semestru 2023/2024:
 1. Rytmická výchova a intonace I (doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.)
 2. Rytmická výchova a intonace II (doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.)
 3. Sborový zpěv a dirigování I (doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.)
 4. Sborový zpěv a dirigování II (doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.)
 5. Mezi slovem, obrazem a hudbou (doc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.)
 6. Seznámení s obrazovým albem (Mgr. Andrea Balharová, Ph.D.)
 7. Vytvoření lapbooku („stromu života“) (Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.)
 8. Jak komunikuje dnešní mládež (doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.)
 9. Hudba – pohyb – tanec (Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.)

Témata letního semestru 2023/2024:
 1. Pohybové relaxační a meditační techniky I (Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.)
 2. Pohybové relaxační a meditační techniky II (Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.)
 3. Badminton (Mgr. Miroslav Pacut)
 4. Pohybová cvičení (Mgr. Barbora Kaštovská)
 5. Nordic Walking – sportovní chůze s holemi (Mgr. Michal Sebera)
 6. Workout pro seniory (Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.)
 7. Jóga (Mgr. Markéta Rygelová, Ph.D.)