Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Praktická zkouška z českého jazyka
Fakulta / organizační jednotka:Pedagogická fakulta OU
Cílová skupina:
  • absolventi vysokých škol, kteří jsou české národnosti, ale studovali vysokou školu v cizině;
  • absolventi vysokých škol jiné než české národnosti;
  • absolventi středních (pedagogických) škol, kteří jsou jiné než české národnosti nebo studovali na příslušné střední škole v cizině a kteří působí nebo budou působit ve školních, předškolních a mimoškolních zařízeních v České republice.
Doba trvání / hodinová dotace:2 bezplatné konzultace se zkoušejícím
Cena:3.500 Kč (poplatek za vykonání zkoušky, zahrnuje dvě konzultace)
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, budova G, Mlýnská 5), konzultace na základě vzájemné dohody
Garantující odborná katedra:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta OU)
Garant:prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Anotace:Praktická zkouška z českého jazyka opravňuje držitele osvědčení k výuce na českých školách a k působení v předškolních nebo mimoškolních pedagogických zařízeních, oprávnění se však netýká výuky předmětu český jazyk a literatura, neboť praktická zkouška z českého jazyka nenahrazuje státní zkoušku na závěr vysokoškolského studia českého jazyka a literatury.
Způsob ukončení studia:vykonání zkoušky z českého jazyka
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:studium je určeno absolventům SŠ a VŠ
Přihlášky:informace u PhDr. Radany Metelkové Svobodové, Ph.D., na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU
Přijímací řízení:na základě dokumentace
Uzávěrka přihlášek:v průběhu celého akademického roku
Kontakt / další informace:doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Vyučující:doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Další informace:další informace