Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - školský management
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:vedoucí pedagogičtí pracovníci
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 5 modulů / 350 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:Kombinovaná s podporou e-learningu
Organizace studia:Ostravská univerzita, Fr. Šrámka 3, pátek (co 14 dnů)
Číslo akreditace:6198/2012-25-120
Garantující odborná katedra:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant:PaedDr. Tomáš Bouda
Pedagogický poradce:PaedDr. Tomáš Bouda
Anotace:Vzdělávacím cílem studia pro vedoucí pedagogické pracovníky - školského managementu je v souladu s § 7 vyhl. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků zajistit, aby jeho absolventi získali znalosti a dovednosti v oblasti řízení právnické osoby, vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, zejména znalosti teorie a praxe školského managementu, práva, ekonomiky, pedagogiky, psychologie, bezpečnosti a ochrany zdraví, komunikace a informačních technologií. Je tvořen pěti obsahovými moduly: I. Teorie a praxe školského managementu, II. Právo, III. Ekonomika a finanční management, IV. Řízení pedagogického procesu, V. Vedení lidí.
Způsob ukončení studia:Závěrečná zkouška z tématu Řízení výchovy a vzdělávání a  obhajoba závěrečné práce.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Kvalifikovaný pedagogický pracovník, viz Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců
Uzávěrka přihlášek:do 30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB