Univerzita třetího věku

V důsledku rychlého rozvoje ve všech oblastech našeho života jsme neustále nuceni k různým formám průběžného učení se, poznávání nových věcí, skutečností, získávání nových dovedností. V neustálém procesu celoživotního učení si člověk obnovuje anebo získává nové poznatky a kompetence, rozvíjí svou osobnost, a tím se zároveň i aktivně zapojuje do společenského dění. Také vzdělávání seniorů je nezbytnou podmínkou orientace v rychle se měnícím světě. Získávání nových informací a setkávání se jsou pak klíčem k vyrovnanějšímu a spokojenějšímu životu. Univerzity třetího věku se orientují na přiměřené seznamování s vědeckými poznatky v oblastech odborností pořádajících fakult.

Seznam nabízených oborů

Aktuální nabídka programů pro akademický rok 2024/2025 – viz seznam nabízených programů.

Podmínky přihlášení ke studiu:

  • senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě nároku na důchod)
  • vyplnění závazné elektronické přihlášky
  • zaplacení studijního poplatku, tj. 600,- až 2400,- Kč za 1 nebo 2 semestry (cena je vždy uvedena u daného programu)
  • kurz označený pořadím II je pokračováním kurzu realizovaného v akademickém roce 2023/2024. Do těchto kurzů budou přednostně zařazeni absolventi kurzu I a noví uchazeči budou zařazeni do naplnění kapacity kurzu.

Přihláška:

Způsoby přihlášení ke studiu:

Způsoby úhrady studijního poplatku:

  • Bankovním převodem

Instrukce pro vyplnění elektronické přihlášky:

V popisku Vámi vybraného programu klikněte sem a vyberte: seznam nabízených programů klikněte na oranžové „elektronická přihláška“.

Objeví se „Elektronická přihláška ke studiu“.

Zadejte svoji e-mailovou adresu a zvolte „pokračovat“ a dále zvolte „odeslat odkaz na přihlášení do e-mailu“.

Dále postupujte dle pokynů.

V případě potíží nebo pomoci s podáním e-přihlášky kontaktujte CDV (kontaktní údaje níže).

Po vyplnění elektronické přihlášky Vám přijde e-mail s pokynem k úhradě školného (při platbě uvádějte variabilní symbol a specifický symbol; bez těchto symbolů není možné identifikovat jméno účastníka kurzu).

V případě, že nedojde k otevření kurzu (např. z důvodu nedostatečného počtu uchazečů), bude platba vrácena v plné výši uchazeči.

Kontakt:

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

e-mail:
telefon:
553 46 2519
e-mail:
telefon:
553 46 2698


Centrum dalšího vzdělávání
ul. Fráni Šrámka 3 (budova SA)
Ostrava - Mariánské Hory
709 00


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 05. 2024