Univerzita třetího věku

V důsledku rychlého rozvoje ve všech oblastech našeho života jsme neustále nuceni k různým formám průběžného učení se, poznávání nových věcí, skutečností, získávání nových dovedností. V neustálém procesu celoživotního učení si člověk obnovuje anebo získává nové poznatky a kompetence, rozvíjí svou osobnost, a tím se zároveň i aktivně zapojuje do společenského dění. Také vzdělávání seniorů je nezbytnou podmínkou orientace v rychle se měnícím světě. Získávání nových informací a setkávání se jsou pak klíčem k vyrovnanějšímu a spokojenějšímu životu. Univerzity třetího věku se orientují na přiměřené seznamování s vědeckými poznatky v oblastech odborností pořádajících fakult.

Seznam nabízených oborů

Aktuální nabídku programů pro akademický rok 2023/2024 připravujeme. Přijímací řízení bude otevřeno v průběhu května 2023. Sledujte naše webové stránky.

Podmínky přihlášení ke studiu:

  • senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě jakéhokoliv nároku na důchod)
  • vyplnění závazné elektronické přihlášky
  • zaplacení studijního poplatku, tj. 1400,- až 2400,- Kč za 2 semestry

Přihláška:

Způsoby přihlášení ke studiu:

Způsoby úhrady studijního poplatku:

  • Bankovním převodem (nebo poštovní poukázkou)

V případě, že nabízený program nebude otevřen (např. z důvodu nedostatečného počtu uchazečů), bude uhrazený studijní poplatek vrácen v plné výši.

Instrukce pro vyplnění elektronické přihlášky:

Pro otevření elektronické přihlášky zvolte záložku uchazeč a ikonu e-přihláška ke studiu:

  • Zvolte podat přihlášku
  • FAKULTA: FPD-pedagogická
  • Klikněte na jednoobory
  • Vyberte požadovaný studijní program a dále postupujte dle pokynů
  • Do přihlášky vyplňte telefonní kontakt
  • Po vyplnění elektronické přihlášky Vám přijde e-mail s pokynem k úhradě školného (při platbě uvádějte variabilní symbol a specifický symbol; bez těchto symbolů není možné identifikovat jméno účastníka kurzu). V případě, že nedojde k otevření kurzu (např. z důvodu nedostatečného počtu uchazečů), bude platba vrácena v plné výši uchazeči.

Kontakt:

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

e-mail:
telefon:
553 46 2519
e-mail:
telefon:
553 46 2698


Centrum dalšího vzdělávání
ul. Fráni Šrámka 3 (budova SA)
Ostrava - Mariánské Hory
709 00


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 03. 2023