Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Vedení CDV
Bouda Tomáš, PaedDr.
vedoucí CDV
e-mail:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Členové CDV
Odborní asistenti
Bouda Tomáš, PaedDr.
vedoucí CDV
činnost: vzdělávací politika, kariérní poradenství v rámci zákona o pedagogických pracovnících, akreditace programů CŽV
e-mail:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Odborné referentky
Sršňová Jitka, Bc.
činnost: odborná referentka CDV - organizace přijímacího řízení, administrace a správa určených programů a kurzů organizovaných pracovištěm
e-mail:
telefon: 553 46 2519
553 46 2698

Další spolupracovníci Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty

Spolupracovníci CDV
PhDr. Hedvika Balandová
Prof. Jiří Bláha, CSc.
PhDr. Gabriela Bolková, Ph.D.
Ing. Marcela Cacková
Mgr. Alexandra Dobrovolná
PhDr. Marie Dočkalová, CSc.
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Mgr. Věra Filipi, Ph.D.
PhDr. Jiřina Franková
Mgr. Kateřina Gagolová, DiS.
Mgr. Hana Gráfová
PhDr. Svatava Hajdová
Ing. Pavlína Haščáková
PhDr. Hilda Havlíková
Ing. Hana Havránková
PaedDr. Alena Hlavinová
PhDr. Květa Hurníková
Mgr. Ivana Jírů
Mgr. Alena Jurčová
Ing. Jiří Kaličinský
Mgr. Renáta Kočířová
PhDr. Alena Kostelná
Mgr. Petr Kovář
MUDr. Petr Kovář
Mgr. Milan Kozák
Mgr. Markéta Koželuhová
Mgr. Kamila Křenková
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.
Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D.
Mgr. Marie Lukovská
Mgr. Dalimila Mališová
Mgr. Andrea Matějková
Mgr. Petr Matouch
doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.
Mgr. Simona Muťková
Ing. Jiří Navrátil
Mgr. Kamila Návratová
Mgr. Jiří Novák
Ing. Jitka Nováková, Ph.D.
Bc. Sabina Nováková, DiS.
PhDr. Anna Papřoková
Mgr. Lubomír Pelech
PhDr. Věra Podhorná
Doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Pol, Ph.D.
Mgr. Eliška Psíková
Mgr. Tomáš Pyško
Mgr. Jarmila Rakusová
Mgr. Bc. Martina Matějíček Rozsypalová
Mgr. Ivo Schvan
Mgr. Renata Staňková
doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.
PhDr. Alice Strnadlová
PhDr. Jana Swierkoszová
Mgr. Marta Šigutová, M.A.
ThLic. Vladimír Šiler, Dr.
PhDr. Pavla Štalmachová
PaedDr. Jan Šubert, PhD.
Mgr. Martin Tobiáš
Mgr. Miroslav Trykar
Mgr. Miroslav Turek
PhDr. Danuše Vandrolová, CSc.
Bc. Tomáš Velička
Mgr. Dana Vicherková
Mgr. Miroslav Všetečka
Ing. Lenka Zábranská

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017