Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Vedení CDV
553 46 2698
 
Členové CDV
Odborní asistenti
Bouda Tomáš, PaedDr.
činnost: vzdělávací politika, kariérní poradenství v rámci zákona o pedagogických pracovnících, akreditace programů CŽV
553 46 2697
777 723 747
Odborné referentky
Dobošová Anna, Ing.
vedoucí CDV
činnost: odborná referentka CDV – organizace přijímacího řízení, administrace a správa určených programů a kurzů organizovaných pracovištěm
553 46 2698
Ostřížková Kateřina
činnost: samostatný referent
553 46 2697
Sršňová Jitka, Mgr.
činnost: odborná referentka CDV – administrace a správa určených programů a kurzů organizovaných pracovištěm (U3V, výchovné poradenství, rozšiřující ČJ, MŠ)
553 46 2519

Další spolupracovníci Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty

Spolupracovníci CDV
PhDr. Petr Adamus, Ph.D.
PhDr. Hedvika Balandová
Prof. Jiří Bláha, CSc.
PhDr. Gabriela Bolková, Ph.D.
Mgr. Milan Cieslar, PhD.
Mgr. Ivona Cindlerová
PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Bc. Jaroslava Černá
Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Mgr. Alexandra Dobrovolná
PhDr. Marie Dočkalová, CSc.
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Mgr. Roman Farana, Ph.D
PhDr. Ivana Fialová
PhDr. Bc. Karin Fodorová, PhD.
Doc. Petr Franiok, Ph.D.
PhDr. Jiřina Franková
Mgr. Tereza Gemelová
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.
Mgr. Hana Gráfová
PhDr. Svatava Hajdová
Mgr. Igor Hampl, Ph.D.
Ing. Pavlína Haščáková
PhDr. Hilda Havlíková
Mgr. Simona Hendrychová, PhD.
PhDr. Ing. Leona Hozová, PhD., MBA
PhDr. Květa Hurníková
Mgr. Milan Chmura, Ph.D.
Mgr. Jan Chumchal
Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Mgr. Ivana Jírů
Mgr. Alena Jurčová
Mgr. Hana Kachtíková
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Ing. Jiří Kaličinský
Mgr. Kristina Kalitová, Ph.D.
Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.
Mgr. Daniela Kilduff, Ph.D.
Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.
Mgr. Renáta Kočířová
Mgr. Petra Koneszová
Mgr. Hana Košuličová
Bc. Ywetta Kozusznikova, DiS.
Mgr. Markéta Koželuhová
MUDr. Petr Kovář
PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Mgr. Milan Kozák
Mgr. Markéta Koželuhová
Bc. Ywetta Kožuszníková, Dis.
RNDr. Radek Krpec, Ph.D.
PhDr. Kamila Křenková
Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D.
Mgr. Ivana Machýčková
Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
Mgr. Andrea Matějková
PhDr. Petr Matouch
Mgr. Simona Muťková
Ing. Jiří Navrátil
PaedDr. Jana Navrátilová
Mgr. Kamila Návratová
Mgr. Jiří Novák
Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.
Bc. Sabina Nováková, DiS.
Mgr. Hana Novohradská
Mgr. Pavel Ondráček
Mgr. Jana Orszulíková
PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
Mgr. Lubomír Pelech
Mgr. Eva Peterková, Ph.D.
Mgr. Gabriela Pienias
PhDr. Věra Podhorná
Doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.
doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Mgr. Libuše Přikrylová
prof. PhDr. Milan Pol, Ph.D.
Mgr. Eliška Psíková
Mgr. Jarmila Rakusová
Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Mgr. Marie Schindlerová
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
PaedDr. Dana Schönová
Mgr. Ivo Schvan
Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.
PhDr. Alice Strnadlová
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
ThDr. Józef Szymeczek, Dr.
Mgr. Marta Šigutová, M.A.
Mgr. Ondřej Šimik, PhD.
Mgr. Žaneta Šimlová, Ph.D.
PhDr. Pavla Štalmachová
Mgr. Radim Štěpánek, Ph.D.
PaedDr. Jan Šubert, PhD.
Mgr. Veronika Švrčinová
Mgr. Martin Tobiáš
Mgr. Alexandra Tomášová
Mgr. Michaela Trnová
Mgr. Miroslav Trykar
Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D
Mgr. Miroslav Turek
Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
PhDr. Marek Václavík, Ph.D.
Mgr. Zuzana Válková
Mgr. Marie Valová, Ph.D.
PhDr. Danuše Vandrolová, CSc.
PhDr. Hana Vavříková, PhD.
Mgr. Pavlína Vavříková, Ph.D.
Bc. Tomáš Velička
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
MgA. Hana Volkmerová
Mgr. Miroslav Všetečka
Ing. Lenka Zábranská
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2020