Charakteristika Centra dalšího vzdělávání

Centrum dalšího vzdělávání (CDV) při PdF OU je účelovým zařízením a je tvořeno převážně externími pracovníky. Věnuje se doplňujícímu, rozšiřujícímu a specializačnímu studiu (blíže viz Studijní program PdF OU a Informace o vzdělávacích programech a kurzech CDV PdF OU, které jsou každoročně vydávány).

Pojetí a obsah studia respektuje zákon č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 “O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů” a tomu odpovídající Vyhlášku č. 317/2005 Sb. Centrum je pro uvedené aktivity akreditováno MŠMT ČR. Úzce spolupracuje se školskou správou a českou školní inspekci. Věnuje se základnímu výzkumu v oblasti vzdělávání dospělých.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2017