Charakteristika Centra dalšího vzdělávání

Centrum dalšího vzdělávání (CDV) na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity se věnuje doplňujícímu, rozšiřujícímu a specializačnímu studiu nad rámec běžného vysokoškolského vzdělávání, a to jak pro externí, tak interní frekventanty. Činnost centra lze rozdělit do dvou oblastí: Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a Univerzita třetího věku (U3V).

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je důležitou složkou profesního rozvoje pedagogů. Centrum dalšího vzdělávání má na Pedagogické fakultě OU dlouhou historii – vzniklo na počátku 90. let 20. století a u založení stál docent Josef Mrhač. Od začátku se centrum věnovalo vzdělávání pedagogických pracovníků, tedy programům, kde lidé z praxe mohli získat pedagogickou kvalifikaci nebo kde si pedagogové mohli svou praxi rozšířit, doplnit a prohloubit. V roce 1999 změnil Ústav celoživotního vzdělávání a dalšího rozvoje název na Centrum dalšího vzdělávání, který zůstal dodnes. Centrum se věnuje pořád stejné činnosti, avšak z důvodu velkých legislativních změn na počátku 21. století se činnost stále upravuje.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 02. 2023