Vyšla nová publikace o češtině z pohledu lingvistického i didaktického

Kolektiv autorek z katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU vydal v těchto dnech monografii s názvem Čeština v edukaci: lingvistika a didaktika. Publikace je určena především budoucím i stávajícím učitelům českého jazyka, studentům bohemisticky zaměřených studijních programů a dalším zájemcům o češtinu. Publikace vznikla jako výsledek dílčích výzkumných šetření jednotlivých autorek – prof. Jany Svobodové, doc. Evy Höflerové, dr. Pavlíny Kuldanové, dr. Kamily Sekerové, doc. Diany Svobodové a dr. Pavlíny Vavříkové a klade si za cíl propojení teoretických lingvistických východisek s edukačními potřebami současné školské praxe v aktuální dynamicky se rozvíjející jazykové situaci.

V elektronické podobě je publikace dostupná ZDE.


nová publikace


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 11. 2021