OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Martin Kaleja

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: V 230, budova V
funkce:
obor činnosti:etopedie, sociologie dětství a dítěte, multikulturní výchova, sociální patologie a deviace
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2672
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
ROM1Romština 1
ROM2Romština 2
CSPPESpeciální pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-AC1Speciálně pedagogická praxe 1
E-AC2Speciálně pedagogická praxe 2
E-AC3Speciálně pedagogická praxe 3
ETOPEEtopedie
ET2DIEtopedická diagnostika
ET2PVEtopedie
KETOPZáklady etopedie
KMKVMultikulturní výchova
KPPRXPrůběžná praxe ve spec. ped. zařízeních
KSEMIMetodologie závěrečných prací
MULVSociální a multikulturní aspekty edukace
NASVPAsistence studentům se speciál. potřeb.
PSPECNárys speciální pedagogiky
ROMJ1Romský jazyk 1
SASVPAsistence studentům se speciál. potřeb.
SETOPZáklady etopedie
SMKVMultikulturní výchova
SNEDGEtopedická diagnostika
SNETOEtopedie
SNEVVEdukace jedinců s více vadami
SNMDPMetodologie diplomových prací
SNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
SNSPDSociální patologie a sociální deviace
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
SNVMOVýchova maladaptivních osob
SSEMIMetodologie závěrečných prací
USPECÚvod do speciální pedagogiky
WMULVSociální a multikulturní aspekty edukace
WNEDGEtopedická diagnostika
WNETOEtopedie
WNEVVEdukace jedinců s více vadami
WNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
WNSPDSociální patologie a sociální deviace
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNVMOVýchova maladaptivních osob
ZSPECZáklady speciální pedagogiky
ZS1PGZáklady speciální pedagogiky
5OCDSociologie dětství a dítěte
5UVSociál. a multik. aspekty prim. vzděláv.
55MUVSociál. a multik. aspekty primár. vzděl.
55OCDSociologie dětství a dítěte
8KREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
ETO1PEtopedie
ETO2PEtopedie
FZAP1Základy pedagogiky
FZSP2Základy speciální pedagogiky
VYCHPVýchovné problémy
3SPEOSpeciální pedagogika
3SPEVSpeciální pedagogika


AutorNázev práceTypRok
Nálepová KateřinaEdukace dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v předškolním zařízenídiplomová  
Davidová PavlínaAlternativní tresty v české justici a jejich zajištěnídiplomová 2017 
Fuksová JanaInkluzivní rozměr vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy s ohledem na objektivní připravenost pedagogůdiplomová 2017 
Knoppová BarboraPočáteční vzdělávání romských dětí ze sociálně vyloučených lokalitdiplomová 2016 
Tatíčková RomanaAnalýza rizik pěstounství na přechodnou dobu z pohledu odborníkůdiplomová 2016 
Veselá BarbaraHodnocení chování žáků mladšího školního věkudiplomová 2016 
Grohmanová IrenaVýuka náboženské výchovy ve vzdělávání romských žáků základních školdiplomová 2015 
Petr TomášHodnocení vlastních projevů chování adolescentůdiplomová 2015 
Schindlerová MichaelaVzdělávání žáků na 1. stupni základní školy se zaměřením na interetnické vztahydiplomová 2015 
Silberová AndreaKompetence žáků s diagnostikovanou poruchou chování na 1. stupni základní školydiplomová 2015 
Wowrová AnnaIntervenční mechanizmy na základní škole řešící problematiku kyberšikanydiplomová 2015 
Hlačíková LenkaAnalýza připravenosti základních škol na intervenci problémového chování žákůdiplomová 2014 
Holíčková ZuzanaRodina očima dětí školního věkudiplomová 2014 
Juríčková AlexandraAnalýza názorů a postojů romských žáků základních škol ke vzdělávánídiplomová 2014 
Kohutová SoňaAnalýza jazykových interferencí romských žáků v pojetí učitelediplomová 2014 
Křížová KarolínaAnalýza školní připravenosti romských dětí předškolního věkudiplomová 2014 
Kuchnová AnetaAnalýza hodnotových orientací žáků základních školdiplomová 2014 
Mikuličová VeronikaAnalýza hodnotových orientací u žáků mladšího školního věkudiplomová 2014 
Potyková IvanaMultikulturní výchova v předškolním vzdělávánídiplomová 2014 
Pumprlová PetraAnalýza hodnotových orientací dětí z dětského domovadiplomová 2014 
Střílková TerezaHodnotové orientace ohrožených dětí mladšího školního věkudiplomová 2014 
Šťastná MartinaAgresivní dítě školního věku a dopad médií na jeho psychosociální vývojdiplomová 2014 
Švédíková VeronikaPorucha chování jako determinanta kvality životadiplomová 2014 
Cihlářová MartinaSociální a multikulturní aspekty vzdělávání romských žáků na základních školáchdiplomová 2013 
Grygerková BarboraAnalýza agresivních forem poruch chování dětí a mladistvých do 18 letdiplomová 2013 
Hujík AlešHodnotové orientace vybraných romských dětí školního věkudiplomová 2013 
Piňosová LucieAnalýza podmínek Ostravské univerzity v Ostravě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými potřebamidiplomová 2013 
Silberová AndreaAnalýza vybraných aspektů socializace jedinců s tiky, včetně Touretteova syndromu a jeho komorbiditamidiplomová 2013 
Taušková LuciePřipravenost mládeže opouštějící dětské domovy na integraci do společnostidiplomová 2013 
Žuchová DominikaHodnotové orientace ohrožených dětí staršího školního věkudiplomová 2013 
Baletková JanaAnalýza možných intervencí poruch chování a problémů v chování u dětí a mladistvých do 18 letdiplomová 2012 
Frydrychová AlenaAnalýza agresivních forem poruch chování u jedinců v období adolescencediplomová 2012 
Grygarová EvaMožnosti intervence a řešení poruch chování u žáků povinné školní docházkydiplomová 2012 
Hawliczková VěraAnalýza možných příčin, projevů a intervencí agresivních forem chování u dětí mladšího a staršího školního věkudiplomová 2012 
Husníková ZuzanaAnalýza životní perspektivy jedinců vyrůstajících v dětských domovechdiplomová 2012 
Kociánová ZuzanaAnalýza realizace průřezových témat RVP ZV v rámci občanské výchovy na II.stupni ZŠdiplomová 2012 
Maiwaldová HanaCharakter životní dimenze jedinců opouštějící dětské domovydiplomová 2012 
Slavíková SilvieAlternativní tresty jako nová životní perspektiva u osob s poruchami chovánídiplomová 2012 
Srncová VeronikaAnalýza sexuální výchovy na prvním stupni ZŠ v kontextu RVP ZVdiplomová 2012 
Škanderová LucieAnalýza pojetí multikulturní výchovy na základních školách na Bruntálskudiplomová 2012 
Turčová PetraAnalýza penitenciární a postpeniterciární péče v Moravskoslezském krajidiplomová 2012 
Varčoková PavlaAnalýza vlivu sociálně vyloučeného prostředí na vzdělávání romských žáků základních školdiplomová 2012 
Zubková SabinaRole speciálního pedagoga v českých věznicíchdiplomová 2012 
Faltová VendulaRole SVČ v otázkách prevence a intervence poruch chování u žáků základních školdiplomová 2011 
Ficková AndreaKomparace preferovaných subkultur u vybrané mládeže na středních školáchdiplomová 2011 
Galiová TerezaSociální a multikulturní aspekty edukace romských žákůdiplomová 2011 
Grocholová IvetaEdukace dětí přípravných tříd pocházejích ze sociokulturně znevýhodněného prostředídiplomová 2011 
Kavková PetraSociální aspekty integrace žáků se zdravotním postižením do základní školy hlavního vzdělávacího proududiplomová 2011 
Krobotová IvaProblematika útěků jedinců s nařízenou ústavní výchovoudiplomová 2011 
Hrabovská MartinaMosty pro vzdělávání dětí mladšího školního věku ze socio-kulturně znevýhodněného prostředídiplomová 2010 
Stonišová VeronikaPřipravenost české primární školy na integraci cizincůdiplomová 2010 
Valentová PetraMetodická práce pro výuku anglického jazyka v primární škole v kontextu romských žákůdiplomová 2010 
Křístková JaroslavaKvalita prožívání radosti a spokojenosti ze života osob s duševním onemocněním na Ostravskubakalářská 2018 
Čolas PavelDítě v rezidenčním zařízení s potřebou intenzivní individuální péčebakalářská 2017 
Kozarová JanaSvobodná matka a dítě s poruchou chováníbakalářská 2017 
Krůželová MartaPřipravenost škol pro vzdělávání etnicky romských a sociálně vyloučených dětí a žákůbakalářská 2017 
Němčíková MichaelaRodina s dítětem s poruchou chováníbakalářská 2017 
Pačutová ElenaPodpora romství u žáků základních školbakalářská 2017 
Pobucká MiroslavaSpeciálněpedagogická péče pro děti dětského domova se školoubakalářská 2017 
Vlachová LenkaPreventivní aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti žáka mladšího školního věku ve školní družiněbakalářská 2017 
Greško MartinHodnotový systém sociálně vyloučených žáků základní školy praktickébakalářská 2016 
Švecová MichaelaMultikulturní výchova v předškolním vzdělávání waldorfského typubakalářská 2016 
Týnová KristýnaPěstounství v České republice a na Slovenskubakalářská 2016 
Welserová PetraProjektová výuka zaměřená na multikulturní výchovu v předškolním vzděláváníbakalářská 2016 
Baštrnáková KarolínaDítě vyrůstající v dětském domověbakalářská 2015 
Červenková KateřinaŽák povinné školní docházky v diagnostickém ústavubakalářská 2015 
Golichová SoňaŽák základní školy s problémy chováníbakalářská 2015 
Gombárová ŠárkaMultikulturní výchova v bilingvním předškolním vzděláváníbakalářská 2015 
Krahulcová LenkaPostoje romských rodičů žijících v Ostravě - Mariánských Horách ke vzděláníbakalářská 2015 
Kršíková SimonaDítě vyrůstající v systému náhradní rodinné péčebakalářská 2015 
Matušková IvanaÚčast dospělých na dalším vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravěbakalářská 2015 
Palkovičová JanaŽák povinné školní docházky v dětském domově se školoubakalářská 2015 
Rašíková OlgaMultikulturní výchova v předškolním vzdělávání na vybrané základní škole v Ostravěbakalářská 2015 
Šolcová LenkaRodina s dítětem s problémy v chováníbakalářská 2015 
Davidová PavlínaInstitucionální péče v České republicebakalářská 2014 
Koňaříková MichaelaŽák základní školy s diagnostikovanou poruchou chováníbakalářská 2014 
Marušková OlgaHodnoty žáků vybraných základních a středních školbakalářská 2014 
Matúšů RenátaHra jako prostředek rozvoje žáků s lehkou a středně těžkou mentální retardacíbakalářská 2014 
Onderková PetraAnalýza hodnotových orientací romských žáků II. stupně základních školbakalářská 2014 
Podzimková EvaPředškolní vzdělávání romských dětíbakalářská 2014 
Slámka FrantišekŽivotní perspektivy dívek opouštějící výchovný ústavbakalářská 2014 
Sochacká VeronikaKomunikace školy a rodičů dětí s poruchou chování a s problémem v chováníbakalářská 2014 
Stonawská MarcelaŽivot dítěte v dětském domověbakalářská 2014 
Šnirchová PetraVzdělávání dětí v tibetském exilu v Indiibakalářská 2014 
Grohmanová IrenaVzdělávací potřeby romských žáků základních školbakalářská 2013 
Jančálková DarinaProgram rozvoje osobnosti romských dětí v dětském domověbakalářská 2013 
Koláriková JanaKomunikace školy a rodičů dětí s rizikem poruch chování a s dispozicemi problémového chováníbakalářská 2013 
Maděřičová SylvaVýznam etopedické sekundární a terciární prevence v edukaci dětí a mladistvých do 18 letbakalářská 2013 
Mlynarčíková MartinaKyberšikana na 1. stupni základní školybakalářská 2013 
Viktoříková BarboraAnalýza faktorů determinujících problémy chování žáků školního věkubakalářská 2013 
Žákovská KristinaRealizace průřezového tématu multikulturní výchova v rámci ŠVP na vybraných základních školáchbakalářská 2013 
Hůrková KamilaVýznam etopedické primární prevence v edukaci romských žáků základních školbakalářská 2012 
Hýbnerová ZuzanaSociopatologické jevy u dívek ve věku 10-15 letbakalářská 2012 
Křížová KarolínaRole speciálního pedagoga na základní škole s převážným počtem romských žákůbakalářská 2012 
Kubáníková VeronikaProgramy zacházení s vězni ve výkonu trestu odnětí svobodybakalářská 2012 
Lukášová AndreaMultikulturní výchova jako průřezové téma na 1. stupni základní školybakalářská 2012 
Potyková IvanaMultikulturní výchova jako průřezové téma v preprimárním vzděláváníbakalářská 2012 
Rajčanová PavlínaZměna životních perspektiv rodičů dětí s mentálním postiženímbakalářská 2012 
Schreierová JanaRole asistenta pedagoga na základní škole s převážným počtem romských žákůbakalářská 2012 
Tovaryšová ŠárkaSpolupráce učitele a asistenta pedagogabakalářská 2012 
Wowrová AnnaVýznam etopedické primární prevence v edukaci dětí a mladistvých do 18 letbakalářská 2012 
Caska IgorViktimizace a její dopady v životě člověkabakalářská 2011 
Fárková MarcelaPříčiny záškoláctví u romských žáků povinné školní docházkybakalářská 2011 
Havran VladimírKlient střediska výchovné péčebakalářská 2011 
Malá LibušeVývoj kresby u dětí v přípravné tříděbakalářská 2011 
Tovaryšová VeronikaSociopatologické jevy u hochů ve věku 10-15 letbakalářská 2011 
Kociánová ZuzanaDoučování romských žáků ZŠbakalářská 2010 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub