Janáčkiana 2018

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity a Mezinárodní hudební festival JANÁČKŮV MÁJ si Vás dovolují pozvat na 34. ročník konference JANÁČKIANA 2018, konané v rámci 53. ročníku Janáčkova máje na témata

LEOŠ JANÁČEK – Z „POUT TRADICE“ PŘES „VZPOURU“ A „BOJ“ K „VÍTĚZSTVÍ“

HISTORIE A SOUČASNOST HUDEBNÍ PEDAGOGIKY II.
OSOBNOSTI – INSTITUCE – VÝVOJOVÉ TRENDYKonference JANÁČKIANA 2018 nabízí zájemcům z řad muzikologů, hudebních pedagogů i doktorandů hudebních oborů o přednesení referátu dvě témata:

Bude to široké téma janáčkovské, nazvané podle autora torza první vědecké janáčkovské monografie Vladimíra Helferta, ve kterém uvítáme referáty, jež budou odrážet nové pohledy na skladatelovu tvorbu i dosud neznámé či v neobvyklých kontextech viděné detaily Janáčkovy biografie i života prováděného díla 90 let po skladatelově smrti.

Druhý tematický okruh konference navazuje na obdobný blok referátů minulých Janáčkian, kterým se připomněla významná jubilea českých a slovenských osobností hudební pedagogiky i hudebně-výchovných institucí, jakož i referáty postihující vývojové trendy v oblasti hudební výchovy.

Přihlášky s krátkou anotací zasílejte laskavě tajemníku konference PhDr. David Kozel, Ph.D. na e-mailovou adresu: do 28. února 2018.

Délka předneseného referátu nesmí přesáhnout 15 minut (5 normostran textu). Text referátu bude otištěn v recenzovaném sborníku Janáčkiana 2018, v němž budou příspěvky publikovány v původním nebo rozšířeném rozsahu včetně obrazových příloh. Konferenční poplatek činí 800,– Kč (30 euro), pokyny k jeho uhrazení budou zaslány účastníkům konference po přijetí přihlášky v průběhu měsíce března.

Konference se uskuteční ve dnech 31. května – 1. června 2018budově SB Ostravské univerzity ul. Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, místnost SB 202 a SB 205.

Jménem přípravného výboru konference
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

Přihláška: