Redakce časopisu

Mezinárodní redakce
Šéfredaktor mezinárodní redakční rady
prof. dr. hab. Stanislaw JuszczykInstitut výzkumu edukace a komunikace, Slezská Polytechnika, Polsko
 
Národní redakce a redakční rada
Zástupce šéfredaktora a předseda národní redakční rady
prof. PhDr. Josef Malach, CSc.Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Vedoucí národní výkonný redaktor
doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Výkonné redaktorky
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.Pedagogická fakulta Ostravsá univerzita
PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Členové národní redakční rady
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.DPedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBAPedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2020