Redakce časopisu

Mezinárodní redakce
Šéfredaktor mezinárodní redakční rady
prof. dr. hab. Stanislaw Juszczyk
Institut výzkumu edukace a komunikace, Slezská Polytechnika, Polsko
 
Národní redakce a redakční rada
Zástupce šéfredaktora a předseda národní redakční rady
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Vedoucí národní výkonná redaktorka
Pedagogická fakulta Ostravská univerzita
Výkonná redakce
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Mgr. et Bc. Martin Kolář
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Členové národní redakční rady
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 11. 2023