The New Educational Review

Časopis The New Educational Review (ISSN 1732-6729) je vědeckým recenzovaným časopisem, jehož cílem je publikovat kvalitní odborné příspěvky tematicky zaměřené na pedagogickou problematiku a přispívat tím k odbornému diskurzu a řešení problémů pedagogické teorie, praxe a výzkumu.

The New Educational Review je společným projektem pedagogických fakult Slezské polytechniky Gliwice (Polsko), Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (Slovenská republika) a Ostravské univerzity (Česká republika).

The New Educational Review uveřejňuje teoretické, přehledové, metodologické a empirické studie, které reflektují aktuální stav bádání v oblastech pedagogických věd, pedagogické psychologie a sociologie výchovy a vzdělávání. Všechny příspěvky prochází nezávislým recenzním řízením. K recenzím jsou oslovováni významní odborníci působící na českých univerzitách. Časopis vychází čtyřikrát ročně, vždy v anglickém jazyce.

Časopis The New Educational Review je indexován v databázích Scopus, Google Scholar, Ulrichsweb a Index Copernicus, EBSCO databases (Education Research Complete; Education Source), ERIH PLUS, Open Academic Journals Index.

Odkazy můžete najít pod zkráceným názvem "New Educational Review" nebo ISSN 1732-6729 (IF(2012)=0.149)


Oficiální internetové stránky The New Educational Review


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2020