Reciproční aktivity

Unikátní možnost praxe – v celé ČR pouze na Pedagogické fakultě OU!

Dovolujeme si vám představit jedinečný systém recipročních aktivit, který Pedagogická fakulta Ostravské univerzity zavedla v říjnu 2012. Bude to již 7 let, kdy mají naši studenti možnost získat obrovské množství zkušeností v rámci tolik požadované praxe.

Co jsou to reciproční aktivity?

Jedná se o systém, který každému studujícímu nabízí možnost vyzkoušet si v rámci nepovinných aktivit různé činnosti týkající se studovaného oboru, ale také mimo něj. Aktivit se můžete zúčastnit jen jednorázově (např. doprovod dětí na výlet, pomoc s realizací Sportovního dne, Mikuláše...), nebo můžete vést pravidelně kroužky různého typu (sportovní, hudební, výtvarné, doučovací...). Máte možnost vyjet s dětmi na ozdravné pobyty a působit ve funkci vychovatele, zdravotníka nebo nočního dozoru, v zimě vás pak rádi uvidíme třeba jako instruktory lyžování nebo snowboardingu.

Jak na to?

Jednoduše! Na Portále OU se vydáte cestou Moje stránka ⇒ Studium ⇒ Aktivity a na tomto místě si můžete denně vybírat z desítek nabízených aktivit, na které se můžete zaregistrovat.

Co za to?

  • mimořádné stipendium (aktivity jsou omezeny jen vaším zájmem a vašimi časovými možnostmi – někteří studující čerpají za tyto aktivity stipendium pravidelně každý měsíc)
  • kredity „navíc“ (pokud např. za půl roku splníte 5 jednorázových aktivit nebo pravidelně vedete kroužek, získáte 4 kredity za výběrový předmět (označován jako C); kredity je možné získat opakovaně)
  • spoustu zkušeností a rozšíření praxe v rámci studovaného oboru i mimo něj; aktivity konané nad rámec studijních povinností mohou být zajímavým místem životopisu pro potenciálního zaměstnavatele


Jakékoli dotazy týkající se výše uvedeného vám zodpoví Michaela Sikorová na referátu praxí (e-mail: , telefon: 553 46 2699).

Těšíme se na vás!Zveřejněno / aktualizováno: 18. 06. 2021