NabídkA RA

Jak na to?

Jednoduše! Na Portále OU se vydáte cestou Moje stránka ⇒ Studium ⇒ Aktivity a na tomto místě si můžete denně vybírat z desítek nabízených aktivit, na které se můžete zaregistrovat. Jakmile se zaregistrujete na aktivitu, kontaktujete prosím danou instituci a domluvte se s ní na podrobnostech ohledně vykonání reciproční aktivity.

Reciproční aktivity jsou vypláceny formou mimořádného stipendia vždy jednou měsíčně. Na každou reciproční aktivitu musíte mít dokumenty: hodnocení studenta na recipročních aktivitách, BOZP a GDPR (2x). Jedno vyhotovení ponecháte instituci, druhé odevzdáte měsíčně do daného termínu na Referátu praxí a recipročních aktivit. Bez těchto dokumentů Vám nebude možno vyplatit stipendium.

Berte prosím na vědomí, že vaše přihlášení je ZÁVAZNÉ. Odhlášení z reciproční aktivity je možné pouze prostřednictvím referenta recipročních aktivit PdF OU na základě písemného požadavku studenta, a to nejpozději 3 pracovní dny před zahájením plánované aktivity. Student je povinen svůj požadavek řádně odůvodnit.

Pozdější odhlášení je možné pouze z vážných důvodů (zejména zdravotních), které je student povinen doložit originálními dokumenty potvrzujícími uváděné skutečnosti, nejpozději v den zahájení aktivity, v odůvodněných případech do 3 pracovních dnů od tohoto zahájení.

Všechny reciproční aktivity musí být koordinovány Referátem praxí a recipročních aktivit PdF OU. Pokud si domluvíte nějakou aktivitu s institucí sami, je to Vaše dobrovolná aktivita bez nároku na vyplacení mimořádného stipendia a přidělení kreditů dle podmínek.

Aby Vám mohly být aktivity proplaceny formou mimořádného stipendia, je zapotřebí, aby byla instituce zařazena do systému Recipročních aktivit. To znamená, že daná instituce musí mít s PdF OU podepsanou Rámcovou smlouvu reciproční. Jestliže má instituce s PdF OU podepsanou Rámcovou smlouvu bezplatnou, není vyplácení mimořádného stipendia studentům možné. Přechod z rámcové smlouvy bezplatné na rámcovou smlouvou reciproční je podmíněn minimálně roční spoluprací PdF OU a dané instituce. Návrh na změnu z rámcové smlouvy bezplatné na rámcovou smlouvou reciproční pak podává didaktik.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 01. 2022