OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát > Oddělení pro vědu, výzkum a umění

Úsek proděkanky pro vědu a výzkum

Úsek proděkanky pro vědu a výzkum
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.telefon: 597 092 719
e-mail:
Referentka oddělení pro vědu, výzkum a umění
Ing. Zuzana Havrlantovátelefon: 597 092 506
e-mail:
Adresa
Mlýnská 5,
701 03  Ostrava 1
facebook
rss
social hub