Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2022
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2022
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Revolver Revue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2022
výtvarná díla v galeriích a muzeích
 
Martina Pavlikánová, Beáta Husová
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Martina Pavlikánová, Beáta Husová
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2021
kurátor výstavy
 
Rok: 2021
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2021
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2021
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2021
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021, Metodický portál: Články [online]
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2021
kurátor výstavy
 
Rok: 2021
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2021
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2021
kurátor výstavy
 
Rok: 2021
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2021
kurátor výstavy
 
Rok: 2021
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2021
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2021, Kultura, umění a výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Tomáš Koudela, Tomasz Tobolewski
Rok: 2021
kurátor výstavy
 
Rok: 2021
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2021
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2021
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
článek v odborném periodiku