Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Ambroziak Piotr, Dr
činnost: nová média
 
 
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
činnost: kresba, malba, prostor (Učitelství 1. st. ZŠ, Učitelství MŠ)
553 46 2535
Čapandová Tereza, Mgr.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
činnost: počítačová grafika, výtvarná produkce, PR
553 46 2545
603 326 731
553 46 2541
Francová Jana, MgA. Mgr., Ph.D.
činnost: prostorová tvorba
553 46 2539
Františáková Eva, Mgr.
činnost: kulturní produkce
 
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny umění, nová média
553 46 2538
Koudela Tomáš, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny umění
553 46 2545
Lipowská Renáta, Mgr.
sekretářka KVV
553 46 2536
Melena Jan, Mgr.
činnost: dějiny umění, kulturní produkce
 
553 46 2538
Pienias Gabriela, dr
činnost: kresba, grafika
553 46 2540
Schovánek Marek, B.A.
činnost: malba, výtvarná produkce
 
 
Tobolewski Tomasz, Dr. hab. 
činnost: prostorová tvorba
553 46 2540
Valachová Daniela, prof. PaedDr., Ph.D.
činnost: didaktika výtvarné výchovy
 
Žižka Jiří, MgA.
činnost: fotografie
553 46 2539