Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Ambroziak Piotr, Dr
činnost: nová média
e-mail:
telefon:
Blažek Timotej, Mgr., Ph.D.
činnost: prostorová tvorba
e-mail:
telefon: 553 46 2539
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
činnost: kresba, malba, prostor (Učitelství 1. st. ZŠ, Učitelství MŠ)
e-mail:
telefon: 553 46 2535
Čapandová Tereza, Mgr.
činnost: počítačová grafika, výtvarná produkce, PR
e-mail:
telefon: 553 46 2545
603 326 731
Forman Pavel, Mgr., M.A., Ph.D.
činnost: malba
e-mail:
telefon: 553 46 2541
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny umění, nová média
e-mail:
telefon: 553 46 2538
Koudela Tomáš, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny umění
e-mail:
telefon: 553 46 2545
Lipowská Renáta, Mgr.
sekretářka KVV
e-mail:
telefon: 553 46 2536
Melena Jan, Mgr.
činnost: dějiny umění
e-mail:
telefon:
Pavlikánová Martina, PaedDr., PhD.
činnost: didaktika VV
e-mail:
telefon: 553 46 2538
Pienias Gabriela, dr
katedrový koordinátor programu Erasmus+
činnost: kresba, grafika
e-mail:
telefon: 553 46 2540
Schovánek Marek, B.A.
činnost: malba, výtvarná produkce
e-mail:
telefon:
Žižka Jiří, MgA.
činnost: fotografie
e-mail:
telefon: 553 46 2539