OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výtvarné výchovy > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc. - bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze víceoborová studia

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Nenalezen žádný obor.
Víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Biologie - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)bakalářské
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Fyzika - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)bakalářské
Geografie - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)bakalářské
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Chemie - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)bakalářské
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Informatika - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)bakalářské
Matematika - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)bakalářské
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Pedagogika - Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Tělesná výchova a sport - Učitelství výtvarné výchovy pro střední školynavazující
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství pedagogiky (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium)navazující
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium)bakalářské
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
facebook
rss
social hub