Pavel Forman: TransForman

Srdečně Vás zveme na samostatnou výstavu Pavla FormanaKatedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity do Centra současného umění DOX v Praze. Výstava potrvá do 18. srpna 2024.

Výstava TransForman představuje tři desítky nejnovějších prací malíře Pavla Formana z let 2021–2024. Samotný název výstavy lze chápat jako slovní hříčku, která odkazuje samozřejmě k autorovu jménu a současně k jeho oblíbeným formám a přístupům, které jsou v jistém smyslu „trans“, tzn. metamorfující, přechodné nebo mutující. S nadsázkou a humorem autor sám sebe vnímá jako popkulturního transformera, jako stroj měnící v obrazech to, co je zobrazované, většinou lidskou figuru nebo zvíře, v novou vizuální skutečnost. Výraz „trans“ zde tak neodkazuje ke stavu vzrušení, změněnému stavu vědomí nebo genderu, ale naznačuje spíše pohyb, změnu, proměnu. A také skutečnost, že to, co obvykle vidíme kolem sebe, může být za určitých okolností viděno jinak.

Kurátor výstavy: Tomáš Koudela
Partneři výstavy: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, GDM Contemporary – Galerie pro současné umění
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Pavel Forman se narodil v roce 1977 v Bruntále ve Slezsku, kde měl také svůj první malířský ateliér. Hrál v metalové kapele a publikoval básně. V Olomouci vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého a v Berlíně na Humboldtově univerzitě studoval současnou německou literaturu a dějiny jižní Asie. V Berlíně také v roce 2006 promoval na Universität der Künste. Pobýval v Dánsku, Litvě a USA, kde přednášel na univerzitě a dokončil svoji disertační práci. V současné době pracuje ve svém ateliéru v Ostravě a vyučuje na Ostravské univerzitě a je také spoluzakladatelem ostravské galerie GDM Contemporary. Za svou práci získal několik zahraničních ocenění a stipendií.

Výstavní projekt TransForman nabízí svému divákovi na vybraných příkladech obrazový komentář existenciálně reduktivních pohledů na člověka jako biologickou matérii. Do Formanových obrazů vstupují stále častěji konkrétní lidské bytosti z jeho nejbližšího okolí, s nimiž tráví ty nejintimnější okamžiky každodenního života. Jsou to právě ony, ať už přítomny zjevně, nebo jen esenciálně, které jsou silnou ideovou platformou proměny formálních malířských přístupů, projevujících se mj. v redukci barevnosti, prostorových i objemových plánů maleb.

Nahlížíme do světa obrazů Pavla Formana, autora, jenž v tomto malířském cyklu stále věří figurální tvorbě jako hlavnímu vyjadřovacímu prostředku. Forman nechává diváka nahlédnout do prostoru, kde člověk, ale mnohdy také jeho hybridní podoba, slouží jako médium myšlenkových a psychických procesů, které neredukují komplexitu světa ve výslednici mechanických sil, ale představují jej jako proces nabízející řadu možností identifikovat se s vybraným hodnotovým rámcem.

Obrazy Pavla Formana nejsou pouhými anatomickými koncepty, nýbrž takovými vizuálními ekosystémy, v nichž rezonuje konkrétní prožitek jako klíčová existenciální hodnota.


Pozvánka


Pohled do výstavy Transforman v Centru současného umění DOX
Pohled do výstavy Transforman v Centru současného umění DOX
Pohled do výstavy Transforman v Centru současného umění DOX
Pohled do výstavy Transforman v Centru současného umění DOX
Pohled do výstavy Transforman v Centru současného umění DOX
Ze zahájení výstavy Transforman v Centru současného umění DOX
Ze zahájení výstavy Transforman v Centru současného umění DOX
Ze zahájení výstavy Transforman v Centru současného umění DOX
Ze zahájení výstavy Transforman v Centru současného umění DOX
Ze zahájení výstavy Transforman v Centru současného umění DOX
Ze zahájení výstavy Transforman v Centru současného umění DOX
Ze zahájení výstavy Transforman v Centru současného umění DOX

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 03. 2024