Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výtvarné výchovy

  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
Personální složení
Nabízené obory
Věda a výzkum

Ostravská univerzita

20.8.
Úterý
20.8.
Úterý
Black Milk
Výstava
20.8.
Úterý
ART-BRUT-ALL
Výstava

Aktuality

Situation Silesia 2019
Zveřejněno: 19. 07. 2019

ART-BRUT-ALL: Surový diamant v pražském DOXu OU@LIVE
Zveřejněno: 02. 07. 2019

Black Milk
Zveřejněno: 17. 06. 2019

Pozvánka na výstavu studentských prací BAKALÁŘKY/DIPLOMKY
Zveřejněno: 07. 05. 2019

Exkurze katedry výtvarné výchovy do Prahy
Zveřejněno: 15. 04. 2018

Charakteristika katedry výtvarné výchovy

Katedra výtvarné výchovy vzdělává studenty učitelství ve strukturovaném studijním oboru Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční studium), posluchači mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu a základní uměleckou školu.

Dále katedra připravuje studenty dvouoborového studijního oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční studium), posluchači mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy. Ve čtvrtém a pátém roce oborového studia posluchači volí oblast ateliérové tvorby (kresba, malba, sochařství, grafika).

Katedra výtvarné výchovy také zajišťuje výuku výtvarných disciplin těchto studijních oborů: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční i kombinované studium), Učitelství pro mateřské školy (prezenční i kombinované studium), Speciální pedagogika (prezenční a kombinované studium).

Studijní programy realizují koncept přípravného vzdělávání učitelů dosahujících profesionální způsobilosti k vyučování výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ. Pojetí a obsah studia umožňuje a předpokládá uplatnění absolventů oboru také v podmínkách mimoškolních výchovných zařízení (např. ve výchovných ústavech, v kulturních a vzdělávacích centrech). Smysl a cíle vzdělávání studijního oboru otevírají budoucím absolventům možnost překročit individuální i společenské hranice současného poznání obsahově bohaté problematiky výtvarné výchovy, jejího teoretického a praktického zázemí. Členové katedry se věnují umělecké tvorbě a vědeckovýzkumné činnosti (kvalita pregraduálního studia posluchačů, problematika socializace umění).

Katedra organizuje kurzy, sympozia a workshopy pro posluchače a učitele z praxe, řeší granty, spolupracuje s katedrami v ČR i v zahraničí a podílí se na činnosti INSEA, Rady pro výtvarnou výchovu, Asociace učitelů VV apod. Katedra zajišťuje chod GALERIE STUDENT zřízené Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.
Zveřejněno / aktualizováno: 28. 06. 2017

facebook
rss
social hub