Charakteristika katedry výtvarné výchovy

Katedra výtvarné výchovy vzdělává studenty ve třech bakalářských presenčních studijních programech: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání pro základní školy, Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a Výtvarná výchova pro střední a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání. Posluchači mohou ve studiu pokračovat ve třech presenčních navazujících magisterských studijních programech: Učitelství výtvarné výchovy pro druhý stupeň základních škol, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy. Katedra výtvarné výchovy rovněž zajišťuje výuku výtvarných disciplín následujících studijních programů: Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro první stupeň základních škol, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika.

Zkoumání dějin a současné podoby výtvarného umění v českém a západním kontextu přispívá nejen k poznání jejich rozmanitých souvislostí, ale rovněž k pochopení širší výtvarné kultury, která umění považuje za důležitou součást života společnosti i života duchovního. Členové katedry se věnují vědecké a výzkumné činnosti, publikují odborné monografie a studie v recenzovaných časopisech i popularizační texty. Katedra výtvarné výchovy pořádá konference, sympozia a workshopy, nabízí také řadu kursů v rámci celoživotního vzdělávání. Pracovníci katedry se v souvislosti se současnou výtvarnou scénou rovněž zabývají problémy výtvarného provozu a managementu; kromě celoročního provozu Galerie Student se jako kurátoři i vystavující podílejí na výstavní činnosti veřejných i soukromých galerií v České republice i zahraničí.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2020