Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výtvarné výchovy

  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
Personální složení
Nabízené obory
Věda a výzkum

Ostravská univerzita

16.10.
Středa
Písmo AYA
Výstava
16.10.
Středa
16.10.
Středa

Charakteristika katedry výtvarné výchovy

Katedra výtvarné výchovy vzdělává studenty učitelství ve strukturovaném studijním oboru Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční studium), posluchači mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu a základní uměleckou školu.

Dále katedra připravuje studenty dvouoborového studijního oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční studium), posluchači mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy. Ve čtvrtém a pátém roce oborového studia posluchači volí oblast ateliérové tvorby (kresba, malba, sochařství, grafika).

Katedra výtvarné výchovy také zajišťuje výuku výtvarných disciplin těchto studijních oborů: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční i kombinované studium), Učitelství pro mateřské školy (prezenční i kombinované studium), Speciální pedagogika (prezenční a kombinované studium).

Studijní programy realizují koncept přípravného vzdělávání učitelů dosahujících profesionální způsobilosti k vyučování výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ. Pojetí a obsah studia umožňuje a předpokládá uplatnění absolventů oboru také v podmínkách mimoškolních výchovných zařízení (např. ve výchovných ústavech, v kulturních a vzdělávacích centrech). Smysl a cíle vzdělávání studijního oboru otevírají budoucím absolventům možnost překročit individuální i společenské hranice současného poznání obsahově bohaté problematiky výtvarné výchovy, jejího teoretického a praktického zázemí. Členové katedry se věnují umělecké tvorbě a vědeckovýzkumné činnosti (kvalita pregraduálního studia posluchačů, problematika socializace umění).

Katedra organizuje kurzy, sympozia a workshopy pro posluchače a učitele z praxe, řeší granty, spolupracuje s katedrami v ČR i v zahraničí a podílí se na činnosti INSEA, Rady pro výtvarnou výchovu, Asociace učitelů VV apod. Katedra zajišťuje chod GALERIE STUDENT zřízené Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.
Zveřejněno / aktualizováno: 28. 06. 2017

facebook
rss
social hub