Výstava | Milan Cieslar | Stellar

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Srdečně Vás zveme na výstavu vedoucího Katedry výtvarné výchovy PdF OU Milana Cieslara. Výstava nese název Stellar a navštívit ji můžete od 7. do 30. listopadu 2023 ve Výstavní síni Viléma Wünscheho v Havířově (Kulturní dům Leoše Janáčka, Dlouhá třída 46a, Havířov-Podlesí, Otevřeno po–pá 12–18). Vernisáž se uskuteční v úterý 7. listopadu v 17.00 h.

Milan Cieslar

*1969, Karviná

Mezi léty 1987–1992 studoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a Výtvarná studia u prof. Zdeňka Kučery. Titul Ph.D. získal na Pedagogické fakultě Prešovské univerzity v Prešove. V současné době působí jako vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Autor žije, pracuje a tvoří v Ostravě a Karviné. Autorovi je blízký lehce ironický rejstřík výtvarného projevu, o němž hovoří jako o „malířské antihmotě“. Tou jest práce s průmyslovými barvami, spreji a tiskovými šablonami. „Obrazy vznikají rychle a v sériích.“ Cieslar pracuje s malými i monumentálními formáty. Nezbytnou a v minulosti již mnohokrát osvědčenou tvůrčí metodou je překrývání výchozích obrazových struktur souvislými barevnými plochami, které mohou být následně dále přepracovávány. Tvůrčí způsob je myšlenkově kotven principem neustálé a radikální změny obrazového rámce. Hotové dílo je jen potud finálním produktem, pokud se nestane součástí nového vizuálního konceptu.

Between 1987 and 1992, he studied at the Faculty of Art of the University of Ostrava and Visual Art Studies under the guidance of Professor Zdeněk Kučera. He finished his doctoral studies at the University of Prešov. He currently works as the Head of the Department of Art Education, the Faculty of Education, at the University of Ostrava. He works and lives in Ostrava and Karviná. The author is close to a slightly ironic register of artistic expression, which he describes as “painterly antimatter”. It is the work with industrial inks, sprays and printing stencils. “The images are created quickly and in series”. Cieslar works with both small and monumental formats. Overlapping the initial image structures with continuous coloured areas, which can then be further re-made, is the necessary method proven many time in the past. The creative way is ideologically anchored by the principle of a constant and radical change of the picture frame. The piece of work is finished and final only until it becomes a part of a new visual concept.


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 10. 2023