Výstava polské umělkyně Joanny Imielské v Galerii Student

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Srdečně Vás zveme na výstavu Města a řeky polské umělkyně Joanny Imielské, jež bude slavnostně zahájena v úterý 5. března 2019 v Galerii Student na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

„Projekt Města a řeky je zasvěcen městům, s nimiž jsem svázána rodinně nebo pracovně, které jsem navštívila, a které mne zaujaly tak významně, že jsem začala studovat jejich historii, hledala jsem knihy, filmy a hudbu s nimi spojené. Samotný proces poznávání měst je spojen se vzrušující cestou, s pomalým poznáváním míst, vytyčováním tras, vyhledáním detailů, které mě inspirují. Následné práce s cykly kreseb a maleb provádím podle následujícího schématu: pozorování – zkušenosti – vyhasínání – zapomínání – obnovení ve zcela jiné perspektivě. Díky přemýšlení o městech a jejich prostranstvích vytvářím transformaci toho, co je reálné na symbolické. Přechod objektu v syntetický znak se stává pro mne nadřazeným, uplatňujícím vidění analytické a více vrstevnaté. Přesnost mé práce mi nedovoluje něco urychlit, práce nabývají charakter „osobních mandal,“ všechno plyne – stejně jako řeka – a narůstá svým vlastním rytmem plným harmonie, soustředění a klidu.“ Hovoří o své tvorbě Joanna Imielska.

První práce určené chorvatským městům (Rovinj, Povlija, Fazana et al.) Imielska začala malovat v roce 2000, pak v roce 2008 pracovala na sérii kreseb Labyrinty věnovaných Bydgoszczy, Poznaniu a Lesznu, v roce 2016 vytvořila sérii věnovanou Miedziance. Další série prací jsou o Ostravě (2017), Šanghaji (2018), New Yorku (2018) a Leszne (2018).


Joanna Imielská se narodila 16. listopadu 1962 v Bydgoszci. V letech 1983–1988 studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Poznani (v současné době na této škole vyučuje). Získala diplom v ateliéru profesorky Izabelly Gustowské. Od roku 1989 pracuje na Univerzitě umění v Poznani (od roku 2013 profesorka, od roku 1994 vedoucí ateliéru kresby). V letech 2002–2008 byla proděkankou a v letech 2008–2016 děkankou Fakulty uměleckého vzdělávání Univerzity umění v Poznani.

Zabývá se kresbou a malbou. Zatím měla 60 individuálních výstav a účastnila se 125 kolektivních výstav v Polsku, Německu, Belgii, Nizozemsku, Španělsku, Francii, České republice a USA.


Výstava potrvá do 28. března 2019.
Úvodní slovo: Milan Cieslar, Tomáš Koudela


Galerie Student PdF OU
Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory
Otevírací doba galerie: po–pá 9–17
http://pdf.osu.cz/kvv/galerie-student/
http://www.joannaimielska.com


Pozvánka


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 02. 2019