OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výtvarné výchovy > Galerie Student

Galerie Student

Galerie Student Pedagogické fakulty Ostravské univerzity představuje nejen vybrané činnosti Katedry výtvarné výchovy, ale rovněž dílo výtvarných umělců, jejichž profesní aktivity jsou spojeny s pedagogickou činností, a to jak na vysokých, tak na středních či základních uměleckých školách.

Na výstavních činnostech se podílejí jak studenti, tak i pedagogové KVV PdF OU. Součástí provozní praxe je mj. důraz na produkci kvalitního výstavního merkantilu (katalogy, pozvánky, plakáty, internet, sociální sítě), který slouží k potřebě vystavujících, ale i k prezentaci PdF OU a Katedry výtvarné výchovy odborné i laické veřejnosti.


Vedoucí Galerie Student:
Mgr. Tomáš Koudela

Rada Galerie Student:
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Milan Cieslar, PhD.
Mgr. Tomáš Koudela
Martina Svorníková (studentka)
Jiří Štipský (student)
Adresa Galerie Student:
Ostravská univerzita
Pedagogická fakulta
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Galerii Student do prosince 2017 vedl PhDr. Ondřej Vorel, ArtD.


Výstavní program Galerie Student na rok 2018

Galerie Student Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Archiv výstav

Galerie Student Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
facebook
rss
social hub