Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra studií lidského pohybu

 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
vlevo vpravo
Personální složení
Nabízené obory
Věda a výzkum

Katedra studií lidského pohybu PdF OU

Aktuality

O tenisku rektora 2024
Zveřejněno: 27. 05. 2024

Charakteristika katedry studií lidského pohybu

Katedra studií lidského pohybu (KSLP) je moderní dynamické pracoviště s výzkumným zázemím, které zajišťuje výuku předmětů ve vzdělávací oblasti Kinantropologie. Navazuje na dlouholetou tradici výuky tělesné výchovy na Ostravské univerzitě.

Pro akademický rok 2022/2023 otevíráme:


Bakalářské obory:

 • Tělesná výchova a sport
  Specializace: Trenérství a sportovní výkonnost, Pohybová aktivita, rekreace a zdraví
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Navazující magisterské obory:

 • Kinantropologie
  Specializace: Sportovní vědy, Behaviorální zdraví
 • Behaviorální zdraví, sport a technologie
 • Učitelství pro 2. st. ZŠ (v kombinaci s druhou aprobací)
 • Učitelství SŠ (v kombinaci s druhou aprobací)

Doktorský studijní program:

 • Kinantropologie

Současně participuje na magisterském studijním programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Vychovatelství, kde garantuje specializaci Tělesná výchova. U studijních programů Učitelství mateřských škol a Speciální pedagogika zajišťuje předměty tělesné výchovy a rovněž fakultativní tělesnou výchovu OU.

S katedrou úzce spolupracuje Centrum diagnostiky lidského pohybu (CDLP), jehož výzkumné zaměření je propojeno se zaměřením katedry. Část pracovníků katedry řeší také problémy spojené s pohybovou aktivitou a inaktivitou obyvatelstva ostravského regionu. Členové katedry rovněž spolupracují na grantových projektech jiných pracovišť OU i vysokých škol ČR.

Katedra každoročně pořádá Mezinárodní seminář pedagogické Kinantropologie.

V oblasti výzkumu a vzdělávání úzce spolupracuje s vysokými školami a univerzitami jak v Evropě (Slovensko, Polsko, Španělsko, Velká Británie), tak také v USA. Na katedře působí dva hostující profesoři:

 • Joseph Hamill - Professor, Department of Kinesiology University of Massachusetts Amherst (USA)
 • Gareth Irwin - Professor, Cardiff School of Sport, Cardiff Metropolitan University (UK).

Katedra se významně podílí na činnosti USK Slávie OU. Významným přínosem pro podporu zdravého životního stylu akademické obce a zaměstnanců OU je zajišťování volnočasových pohybových aktivit pomocí projektu TEP. V oblasti podpory vzdělávání odborné učitelské a sportovní veřejnosti pořádáme řadu licenčních kurzů akreditovaných MŠMT ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 01. 2023

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies
facebook
twitter
rss
social hub