Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum studií evropské identity

Józef Szymeczek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:ThDr. Józef Szymeczek, Dr.
místnost, podlaží, budova: SA 502, budova SA
funkce:
obor činnosti:československé dějiny 20. století, problematika národnostních menšin, religionistika
katedra / středisko (fakulta): Centrum studií evropské identity (Pedagogická fakulta)
Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2604
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Dědictví luterské reformace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In: 500 let Lutherovy reformace . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2017. s. 69-80.
Czesko - Nimiecki Fundusz Przyszłości a odszkodowania dla Polaków w Republice Czeskiej za prace przymusowe na rzecz Niemiec hitlerowskich. In: Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie: Colloquium Opole 2015. Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie 2016 Opole. Opole: Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu, 2016. s. 214-223. ISBN 978-83-7126-326-2.
Jan Sczepański i Edmunda Jana Osmańczyka "Sprawy Polaków". In: Daniel Kadłubiec, Ewa Ogrodzka-Mazur, Andrzej Kasperek. W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom II. 1. vyd. Cieszyn: Oficyna Drukarsko - Wydawnicza Akant S.C., 2016. s. 35-42. ISBN 978-83-942613-9-9.
Ruch teozoficzny na Śląsku Cieszyńskim (Zaolziu) od początku XX wieku do 1952 roku. In: Eugenia Karcz-Taranowicz. Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry - konteksty - dylematy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu w rocznicę 70. urodzin. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. s. 297-306. ISBN 978-83-7395-705-3.
Z nové literatury (nejen) o Těšínsku. 2016.
Czeskie i zaolziańskie wątki w twórczości Edmunda Jana Osmańczyka. In: Michał Lis a Anna Jedynak. Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka. Opole: Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu, 2015. s. 72-79. ISBN 978-83-7126-317-0.
Szymeczek, J. Życie religijne. In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 611-618. Dzieje Śląska Cieszyńskiego Tom VII. ISBN 978-83-935147-9-3.
Szymeczek, J. Życie religijne. In: Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 401-408. Dzieje Śląska Cieszyńskiego. ISBN 978-83-935147-5-5.
Szymeczek, J. Życie religijne. In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 353-368. Dzieje Śląska Cieszyńskiego Tom VII. ISBN 978-83-935147-9-3.

Všechny publikace

Szymeczek, J. Hesla: Ewangelicy Śląska Cieszyńskiego w polskim ruchu narodowym do 1890 r., Nieudana próba likwidacji Kościoła Augsburskiego na Zaolziu (lato 1945 roku), Pietyści cieszyńscy, Pobyt Wincentego Witosa w Gródku na Zaolziu (1934), Powstanie PZKO w świetle tajnych polskich szyfrogramów dyplomatycznych. In: Z. Jasiński, B. Cimała. Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. 1. vyd. Opole: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2018. s. 106-111, 219-227, 245-246, 257-259, 325-331. 5. ISBN 978-83-7395-796-1.
Szymeczek, J. Jan Kubisz i Płyniesz Olzo - spojrzenie historyczne i teologiczne. In: Jan Kubisz poeta, nauczyciel, społecznik i działacz kościelny: Seminarium - Jan Kubisz poeta, nauczyciel, społecznik i działacz kościelny 2018-05-07 Komorní Lhotka. Hnojník: Szkoła Podstawowa i Przedszkole Jana Kubisza Gnojnik, 2018. s. 23-34.
Szymeczek, J. "Płyniesz Olzo" Jana Kubisza: śpiew ludowy i krotochwilny czy głęboki i natchniony;. In: Kalendarz Beskidzki 2019 . Bielsko - Biała: Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, 2018. s. 180-184. ISBN 978-83-62517-56-5.
Szymeczek, J. Po lewej stronie Olzy - losy polskich ewangelików po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku. Zwiastun Ewangelicki. 2018, 155(13-14), s. 9-11. ISSN 0516-4655.
Szymeczek, J. Zaolzie - żniwo bogate czy jałowe. Słowo i myśl. Przegląd ewangelicki. 2018, 130(1), s. 51-60. ISSN 08608482.
Szymeczek, J. Badania regionalne a historiografia zaolziańska po 1945 roku.: Między lojalnością wobec państwa a obowiązkiem wobec ojców. In: .Z. Jasiński, J. Szymeczek. Miejsce regionalizmu w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. 1. vyd. Czeski Cieszyn - Opole: Kongres Polaków w Republice Czeskiej - Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2017. s. 93-113. ISBN 978-83-9458-042-1.
Dědictví luterské reformace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In: 500 let Lutherovy reformace . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2017. s. 69-80.
Szymeczek, J. a Jasiński, Z. Miejsce regionalizmu w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. 2017.
Szymeczek, J. Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji (Republice Czeskiej) od czasów jej powstania do dzisiejszego dnia. Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. 2017, roč. 17, č. 17/2017, s. 254-274. ISSN 1822-3915.
Szymeczek, J., Rusek, H. a Kasperek, A. Z istorii polskovo-českovo ta katolicko-evangeličnogo antagonizmy i primiriennia na Češinskij Silezii: Sociologična studia na prikladi Češina i Českovo Češina. In: Jacek Kurczewski, Aleksandra Herman. Antagonizm i primiriennia u multikulturnich sieriedoviščach. 1. vyd. Kijev: Nika Cientr, 2017. s. 124-183. Zmina paradigim 17. ISBN 978-966-521-688-9.
Czesko - Nimiecki Fundusz Przyszłości a odszkodowania dla Polaków w Republice Czeskiej za prace przymusowe na rzecz Niemiec hitlerowskich. In: Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie: Colloquium Opole 2015. Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie 2016 Opole. Opole: Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu, 2016. s. 214-223. ISBN 978-83-7126-326-2.
Szymeczek, J. Historie náboženského života v Písku - Obrazki z życia religijnego Piosku. In: K. Kurzysz, J. Volný a kol.. Písek - 550 let historie obce / Piosek - 550 lat historii gminy. 1. vyd. Bystřice: Regio, 2016. s. 150-163. ISBN 978-80-904230-7-7.
Jan Sczepański i Edmunda Jana Osmańczyka "Sprawy Polaków". In: Daniel Kadłubiec, Ewa Ogrodzka-Mazur, Andrzej Kasperek. W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom II. 1. vyd. Cieszyn: Oficyna Drukarsko - Wydawnicza Akant S.C., 2016. s. 35-42. ISBN 978-83-942613-9-9.
Ruch teozoficzny na Śląsku Cieszyńskim (Zaolziu) od początku XX wieku do 1952 roku. In: Eugenia Karcz-Taranowicz. Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry - konteksty - dylematy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu w rocznicę 70. urodzin. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. s. 297-306. ISBN 978-83-7395-705-3.
Z nové literatury (nejen) o Těšínsku. 2016.
Czeskie i zaolziańskie wątki w twórczości Edmunda Jana Osmańczyka. In: Michał Lis a Anna Jedynak. Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka. Opole: Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu, 2015. s. 72-79. ISBN 978-83-7126-317-0.
Szymeczek, J. Hesla: Czesi - słowiańscy bracia?; Michejdowie - marsz cieszyniaków do Polski; Petr Bezruč- błędna skała poezji czeskiej; Korona św. Wacława, czyli o utraconych prawach i odnalezionym państwie; Zaolzie - korzenie i owoce. In: B. Lenek, A. Michalczyk. Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX -XX wieku. 1. vyd. Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2015. s. 31-34, 161-165, 178-181, 245-248, 391-395. ISBN 978-83-7126-306-4.
Szymeczek, J. a Nowak, K. Mniejszości narodowe i prawodawstwo mniejszościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i współczesność. 2015.
Szymeczek, J. a Przywara, M. Polskie szkolnictwo i życie kulturalne. In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 337-352. Dzieje Śląska Cieszyńskiego Tom VII. ISBN 978-83-935147-9-3.
Szymeczek, J. Prawa mniejszości narodowych i ochrona języka polskiego w Republice Czeskiej. In: XIX Seminarium Śląskie: Edukacja mniejszościowa w Polsce: wczoraj - dziś - jutro: Edukacja mniejszościowa w Polsce 2014-09-24 Kamień Śląski. Gliwice - Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2015. s. 115-121. ISBN 978-83-63995-20-1.
Szymeczek, J. Prawa mniejszości narodowych w Republice Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polaków na Zaolziu. In: Krzysztof Nowak - Józef Szymeczek. Mniejszości narodowe i prawodawstwo mniejszościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i współczesność. 1. vyd. Český Těšín: Kongres Poláků v České republice, 2015. s. 151-168. ISBN 978-80-87381-15-1.
Szymeczek, J. Życie religijne. In: Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 401-408. Dzieje Śląska Cieszyńskiego. ISBN 978-83-935147-5-5.
Szymeczek, J. Życie religijne. In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 353-368. Dzieje Śląska Cieszyńskiego Tom VII. ISBN 978-83-935147-9-3.
Szymeczek, J. Życie religijne. In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 611-618. Dzieje Śląska Cieszyńskiego Tom VII. ISBN 978-83-935147-9-3.
Szymeczek, J. Między Monachium a Poczdamem. Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego w latach 1938-1945. In: Colloquium Opole 2013: Colloquium Opole 2013. Totalitaryzm i pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu 2013-11-12 Opole. Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2014. Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2014. s. 63-77. ISBN 978-83-7126-302-6.
Gracová, B., Labischová, D. a Szymeczek, J. Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích.. 2014.
Szymeczek, J. Dějiny umění a péče o kulturní dědictví. 2013.
Szymeczek, J. Matice slezská i mniejszościowe szkolnictwo czeskie na Zaolziu w okresie międzywojennym. In: Tu jesteśmy... Szkolnictwo polskie na Zaolziu w pierwszej dekadzie XXI wieku. Český Těšín: Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej, 2013. Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej, 2013. s. 33-40. ISBN 978-80-260-4263-1.
Szymeczek, J. Minderheit im doppelten Sine.: Polnische Lutheraner im Olsa-Gebiet während der kommunistischen Herrschaft in der Tschechoslowakei. In: Geteilte Regionen - geteilte Geschichtskulturen? Muster der Identitätsbildung im europäischen Vergleich. München: R. Oldenbourg Verlag, 2013. R. Oldenbourg Verlag, 2013. s. 103-114. ISBN 978-3-486-71210-0.
Szymeczek, J. Podstawy prawne funkcjonowania polskiej grupy narodowej w Republice Czeskiej. In: Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. 1. vyd. Opole: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2013. s. 341-344. 2. ISBN 978-83-7395-589-9.
Szymeczek, J. Poles in Czech Republic. 2013.
Szymeczek, J. Polish Protestants in Trans-Olza Cieszyn Silesia Towards the Polish-German and Czech-German Reconciliation. In: Reconciliation in Bloodlands. Assessing Actions and Outcomes in Contemporary Central-Eastern Europe. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013. s. 133-148. ISBN 978-3-631-64502-4.
Szymeczek, J. Prawo językowe na tle praw mniejszościowych w Republice Czeskiej dawniej i dziś. In: Kalendarz Śląski 2014. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, 2013. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, 2013. s. 54-61. ISSN 0862-1810.
Szymeczek, J. Stosowanie Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych w Republice Czeskiej. In: Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. Opole: Stowarzyszenie Instatut Śląski - Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2013. s. 55-60. ISBN 978-83-7126-299-9.
Szymeczek, J. The Religiosity of Czech Society. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 158 s. ISBN 978-80-7464-317-0.
Szymeczek, J. Tradiční menšiny a cizinci v ČR. 2013.
Szymeczek, J. Úvod do religionistiky. 2013.
Szymeczek, J. Dwujęzyczność na Zaolziu. In: Leksykon Polaków w Republice Czeskiej. 1. vyd. Opole: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2012. s. 68-71. 1. ISBN 978-83-929872-4-6.
Szymeczek, J. Ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim a polsko-niemiecko-czeskie pojednanie. In: Socjologia pojednania. 1. vyd. Krak'ow: Nomos, 2012. s. 87-96. ISBN 978-83-7688-102-7.
Szymeczek, J. Ewangelicy polscy na Zaolziu po 1945 r.. In: Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.). 1. vyd. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. s. 240-255. 3. ISBN 978-83-7780-653-1.
Szymeczek, J. Kościoły protestanckie w Czechosłowacji w polityce aparatu komunistycznego po 1948 r.. In: Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych. 1. vyd. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. s. 615-628. ISBN 978-83-7780-333-2.
Szymeczek, J. Stosunek ewangelików na Śląsku Cieszyńskim do plebiscytu i powstań śląskich. In: Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 - po 90. latach. 1. vyd. Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 2012. s. 125-133. ISBN 978-83-7126-286-9.
Szymeczek, J. Z dziejów antagonizmu i pojednania czesko-polskiego oraz katolicko-ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim: Studium socjologiczne na przykładzie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. In: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych. Warszawa: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2012. s. 89-145. ISBN 978-83-7453-091-0.
Szymeczek, J. Evropské standardy vzdělávání v oblasti práv národnostních menšin. 2011.
Szymeczek, J. Identita obyvatel Moravskoslezského kraje. 2011.
Szymeczek, J. Między polskością a tustalanizmem.: Momenty przełomowe w historii i ich wpływ na kształtowanie się tożsamości zaolziańskich Polaków. In: Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Uniwersytet Wrocławski, 2011. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Uniwersytet Wrocławski, 2011. s. 87-94. ISBN 978-83-87266-93-6.
Szymeczek, J. National Minority in the Civil Society of the Czech Republic on Example of Poles in Těšín Silesia. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Sciencie Perspective. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2011. s. 113-133. ISBN 978-80-7464-105-3.
Szymeczek, J. Vznik a rozvoj národnostního občanského vědomí po roce 1989. 2011.
Szymeczek, J. Zápas polských evangelíků v Těšínském Slezsku o zachování konfesní a národní odlišnosti. Securitas Imperii. 2011, č. 19, s. 218-237. ISSN 1804-1612.
Szymeczek, J. Cieszyński szlak kobiet. 2010.
Szymeczek, J. Luteranie polscy a Kościół czeskobraterski. Historyczne bariery współżycia protestantów na Zaolziu. In: Historia-polityka-dyplomacja. Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. s. 111-125. ISBN 978-83-7611-637-2.
Szymeczek, J. Minority a skupiny imigrantů - přistěhovalců v Moravskoslezském kraji. In: Jeden svět - podpora multikulturní výchovy a vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. s. 58-95. ISBN 978-80-7368-874-5.
Szymeczek, J. Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v Československu (ČR a SR) v letech 1918-2008. 2010.
Szymeczek, J. Od konfesji do narodu: Konfesja Augsburska a tożsamość narodowa na Śląsku Cieszyńskim. In: Przemiany kulturowo - oświatowe i społeczne na pograniczu. Studia, materiały i szkice - w 100-lecie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. s. 84-109. ISBN 978-83-226-1846-2.
Szymeczek, J. Relacje religijne na Zaolziu po I wojnie światowej i stan współczesny. Rocznik Wiślański. 2010, roč. 2, s. 23-34. ISSN 2080-4490.
Szymeczek, J. Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania po 1989 roku. Studia śląskie. 2010, roč. 69, s. 147-154. ISSN 0039-3355.
Szymeczek, J. Społeczno - kulturowy kapitał polskiej społeczności na Zaolziu. In: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamo)ci pogranicza / Kulturní dědictví jako klíč k identitě česko - polského pohraničí. Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 2010. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 2010. s. 35-40. ISBN 978-83-60431-52-8.
Szymeczek, J. a Nowak, K. Těšínské Slezsko v česko-slovenských vztazích. Česko-slovenská historická ročenka. 2010, č. 15, s. 261-278. ISSN 1214-8334.
Szymeczek, J. Vznik Československa a evangelíci augsburského vyznání v Těšínském Slezsku 1918-1923. 1. vyd. Český Těšín: Kongres Poláků v České republice, 2010. 136 s. ISBN 978-80-903673-6-4.
Szymeczek, J. Wybitne postacie ewangelickie. In: Śladami pamiątek ewangelickich. Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ewangelickie - Odział Cieszyn, 2010. Polskie Towarzystwo Ewangelickie - Odział Cieszyn, 2010. s. 39-51. ISBN 978-83-60431-55-9.
Szymeczek, J. Ewangelicy polscy na Zaolziu. In: Diaspora tom III. Diaspora kobiet polskich. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2009. Uniwersytet Szczeciński, 2009. s. 192-202. ISBN 978-83-60903-81-0.
Szymeczek, J. Ewangelicy polscy na Zaolziu po przyłączeniu tego terenu do Polski w roku 1938. In: Układ monachijski jako przykład prawnomiędzynarodowej kapitulacji wobec agresji. Opole: Uniwersytet Opolski, 2009. Uniwersytet Opolski, 2009. s. 157-162. ISBN 978-83-7395-354-3.
Szymeczek, J. Ewangelicy polscy na Zaolziu w latach 1945-1989. In: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009. Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009. s. 503-511. ISBN 978-83-7611-361-6.
Szymeczek, J. Kościół ewangelicki na Śląsku Cieszyńskim w obliczu powstania Polski i Czechosłowacji 1918-1923. In: Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi. Opole: Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, 2009. Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, 2009. s. 111-121. ISBN 978-83-7342-216-2.
Szymeczek, J. Luterania w Galicji i na Bukowinie wobec rozpadu Austro - Węgier / Luteranii in Galitia si Bucovina in fata destrámárii Austro - Ungariei. In: Polska i Rumunia. Od historycznwego sasiedztwa do europejskiego partnerstwa. Polonia si Romania - de la vecinatatea istorica la perteneriatul european. Suceava: Uniunea Polonelizor din Romania, 2009. Uniunea Polonelizor din Romania, 2009. s. 153-158. ISBN 978-973-0-07033-0.
Szymeczek, J. Niepokoje tożsamowościowe ewangelików zaoziańskich. In: Państwo - społeczewństwo - religia we spółczesnej Europie. Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009. s. 179-187. ISBN 978-83-7611-364-7.
Szymeczek, J. Orłowa - pierwsze ogniwo harcerzy Śląska Cieszyńskiego. In: A jednak zostanie... W stulecie założenia gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim (1909-2009). Český Těšín: Kongres Polaków, 2009. Kongres Polaków, 2009. s. 145-150. ISBN 978-80-903673-7-1.
Szymeczek, J. Polské školství v ČR. Současný stav a perspektiva. In: Zborník z medzinárodnej konferencie o národnostných menšinách Visegrad - Terra Interculturalis. Praha: Slovensko-český klub, 2009. Slovensko-český klub, 2009. s. 45-50. ISBN 978-80-87016-10-7.
Szymeczek, J. Prosazování práv polské menšiny v České republice na příkladu dvojjazyčnosti a dvojjazyčných názvů. In: Polácí na Těšínsku. 1. vyd. Český Těšín: Kongres Poláků v ČR, 2009. s. 90-93. ISBN 978-80-87381-00-7.
Szymeczek, J. Vznik Československa a evangelíci augsburského vyznání v Těšínském Slezsku 1918-1923. 2009.
Szymeczek, J. Walka standartów europejskich z mitami czeskimi. In: Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian. Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2009. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2009. s. 318-325. ISBN 978-83-87266-87-5.
Szymeczek, J. Augsburski Kościół Ewangelicki w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 1945-1950. 1. vyd. Cieszyn: Książnica Cieszyńska, 2008. 184 s. ISBN 978-83-927052-0-8.
Szymeczek, J. Memoriały ewangelików cieszyńskich w sprawie przyszłości państwowej Sląska Cieszyńskiego po I wojnie światowej. In: Kalendarz Sląski. Ceský Těšín: Polski Związek Kulturalno - Oświatowy w Republice Czeskiej, 2008. Polski Związek Kulturalno - Oświatowy w Republice Czeskiej, 2008. s. 78-83. ISBN 978-80-254-3147-4.
Szymeczek, J. Polacy na Zaolziu. In: Sląsk Cieszyński: Granice - przynależność - tożsamość. Cieszyn: MUzeum Sląska Cieszyńskiego, 2008. MUzeum Sląska Cieszyńskiego, 2008. s. 63-72. ISBN 978-83-922005-4-3.
Szymeczek, J. Realizacja praw polskiej mniejszości w Czechosłowacji na przykładzie dwujęzyczności i podwśjnego nazewnictwa. In: Colloquium Opole 2007. Mniejszości narodowe i etniczne - edukacja i kultura. Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Sląski w Opolu, 2008. Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Sląski w Opolu, 2008. s. 113-121. ISBN 978-83-7126-240-1.
Szymeczek, J. Augsburski Kościół Ewangelicki w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego 1945-1950. Koszty autonomii.. 2007.
Szymeczek, J. Dějiny křesťanství. 2007.
Szymeczek, J. Dějiny teologie. 2007.
Szymeczek, J. Jednota bratrská. Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.. 2007, roč. LX, č. 5, s. 9-10. ISSN 1214-1321.
Szymeczek, J. Katecheze a pastorace. Formování identity v mediálním světě [Workshop]. Smilovice, Česká republika. 2007.
Szymeczek, J. Křesťanská výchova v XXI. století. Prosociální a preventivní aspekty výuky náboženství . 2007.
Szymeczek, J. Niepokoje tożsamościowe ewangelików zaolziańskich. In: W poszukiwaniu tożsamości. Państwo - społeczeństwo - religia we współczesnej Europie. Wrocław. 2007.
Szymeczek, J. Od grupy etnicznej do grupy etnicznej? W kwestii kondycji narodowej Polaków na Zaolziu u progu XXI wieku. In: Józef Chlebowczyk - badacz procesów narodotwórczych w Europie w XIX i XX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. s. 156-164. ISBN 978-83-226-1624-6.
Szymeczek, J. Prowokacja czy dyletantyzm? Uwagi na marginesie spornego dokumentu. Zwrot. 2007, roč. LVIII, č. 12, s. 18-18. ISSN 0139-6277.
Szymeczek, J. Rozwój wspólnoty ewangelickiej w Bystrzycy po wydaniu Patentu Tolerancyjnego. In: 225 lat tolerancji. Jaworze. 2007.
Szymeczek, J. Słowo od wydawców serii . In: Zaolzie w świetle szyfrogramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 1. vyd. Český těšín: Kongres Polaków w Republice Czeskiej - Ośrodek Dokumentacyjny, 2007. s. 7-10. Bibliotheca Tessinensis. ISBN 978-80-903673-4-0.
Szymeczek, J. Stanowczy Chrześcijanie na Zaolziu i przyczyny ich zbiorowej emigracji do Polski 1962-1968. In: Nierzymskokatolickie Kościoły chrześcijańskie we współczesnej Polsce. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek, 2007. Wydawnictwo A. Marszałek, 2007. s. 143-151. ISBN 978-83-7441-839-3.
Szymeczek, J. Vorwort der Herausgeber der Reihe . In: Aloys Kaufmann - Gedenkbuch der Stadt Teschen. 1. vyd. Cieszyn: Książnica Cieszyńska, 2007. s. 7-10. Bibliotheca Tessinensis. ISBN 978-83-914331-8-8.
Szymeczek, J. "Wielka gra" księdzy Józefa Bergera. Enagelický kalendář - Kalendarz Ewangelicki. 2007, s. 79-83. ISSN 0862-1411.
Szymeczek, J. Dzedzictwo chrześcijańskie a nasze społeczeństwo europejskie. Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.. 2006, roč. LIX, č. 11, s. 4-4. ISSN 1214-1321.
Szymeczek, J. Katechetika - historie - teologie III. 2006.
Szymeczek, J. Křesťané v odporu proti komunistické diktatuře v Československu / Christen im Widerstand gegen die kommunistische Diktatur in der Tschechoslowakei 1948-1989. 2006.
Szymeczek, J. Kurzer Abriss der Geschichte des Teschener Schlesien. In: Bildung eines Netzwerkes zur Förderung der Minderheitensprachen Polnisch und Tschechisch in der Grenzregion Těšín / Cieszyn. Bolzano. 2006.
Szymeczek, J. Od Zabawy Narodowej do Festiwalu PZKO. Zwrot. Miesięcznik społeczno-kulturalny PZKO. 2006, roč. LVII, č. 3, s. 2-7. ISSN 0139-6277.
Szymeczek, J. Powstanie PZKO w świetle tajnych polskich szyfrogramów dyplomatycznych. In: Kalendarz Śląski. Český těšín: Polsky svaz kulturně - osvětový v ČR, 2006. Polsky svaz kulturně - osvětový v ČR, 2006. s. 75-82. ISBN 80-239-8132-3.
Szymeczek, J. Szkice z dziejów ruchu Stanowczych Chrześcijan. Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.. 2006, roč. LIX, č. 6, s. 6-8. ISSN 1214-1321.
Szymeczek, J. Za slovem jdi. Historie jednoho proroctví. In: Historie letničního hnutí. Albrechtice: Křesťanský život, 2006. Křesťanský život, 2006. s. 7-16. ISBN 80-7112-112-6.
Szymeczek, J. Katechetika-historie-teologie II. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 7.-8.10.2004 ve Smilovicích katedrou společenských věd, oddělením křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. 2005.
Szymeczek, J. Od grupy etnicznaj do grupy etnicznej. Kilka uwag na temat kondycji narodowej Polaków na Zaolziu. In: Badania nad problemami narodowościowymi na obszarach pogranicznych Europy Środkowo - Wschodniej. Wkład i inspirująca rola Józefa Chlebowczyka. Katowice. 2005.
Szymeczek, J. Podstawowe formy religijności. Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.. 2005, roč. LVIII, č. 7, s. 6-7. ISSN 1214-1321.
Szymeczek, J. a Pałka, E. Polityka narodowościowa Republiki Czeskiej. In: Republika Czeska. Pod red. Bernarda J. Albina i Walentego Baluka. 1. vyd. Wrocław: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. s. 181-204. Europa Środkowa. Dekada transformacji. ISBN 83-60011-17-6.
Szymeczek, J. Totalitární stát a nedominantní náboženské skupiny v Československu 1945-1989. Sborník studií. In: K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. s. 62-75. ISBN 80-7285-058-X.
Szymeczek, J. Ze wspomnień Karla Kyjánka. In: Evangelický kalendář - Kalendarz ewangelicki 2006. Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 2005. Slezská církev evangelická a. v., 2005. s. 69-73. ISBN 0862-1411.
Szymeczek, J. Katolické kněžstvo na Těšínsku 1933-1945. In: Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. (zborník - II. časť). Liptovský Mikuláš: Tranoscius pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici, 2004. Tranoscius pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici, 2004. s. 77-86. ISBN 80-7140-249-4.
Szymeczek, J. Komunistische Kirchenpolitik in der Tschechoslowakei 1945-1968. In: Evangelischen Kirchen und Kultur im östlichen Europa. Berlin. 2004.
Szymeczek, J. Konfesja augsburska i tożsamość narodowa - zmieniające się relacje (na przykładzie ewangelików cieszyńskich / zaolziańskich). In: Pogranicze, kultura, religia. Seria Nauki społeczne nr 6. Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2004. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2004. s. 320-328. ISBN 83-920319-1-1.
Szymeczek, J. Polska mniejszość narodowa w Republice Czeskiej. In: Wspślne odnajdywanie historii. Drogi ku przyszłości. Wrocław. 2004.
Szymeczek, J. Prześladowanie stanowczych chrześcijan na Zaolziu i ich emigracja do Polski 1962-1968. In: Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Wrocław. 2004.
Szymeczek, J. Původ názvu obce Vendryně. In: Vendryně / Wędrynia 1305-2005. 1. vyd. Vendryně: Obecní úřad Vendryně, 2004. s. 69-78. ISBN 80-239-3845-6.
Szymeczek, J. Stát, církev a národ v československé části Těšínského Slezska (1945-1953). Český Těšín: Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR, 2004. 255 s. ISBN 80-239-3073-7.
Szymeczek, J. Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Zaolziu w czasie pobytu Wincentego Witosa w Czechosłowacji. In: Emigracja Wincentego Witosa w Czechosłowacji 1933-1939 / Emigrace Wincenty Witose v Československu 1933-1939. Wierzchosławice: Muzeum Okręgowe w Tarnowie - Oddział Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, 2004. Muzeum Okręgowe w Tarnowie - Oddział Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, 2004. s. 96-106. ISBN 83-85988-61-0.
Szymeczek, J. Školy s polským vyučovacím jazykem v ČR a jejich perspektiva. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů občanské výchovy. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004. s. 81-87. ISBN 80-70-42362-5.
Szymeczek, J. Times of difficulties and complications. In: Lord, You have called... Vledislav Santarius - God´s Work Through His Life and Ministry. Český Těšín: Slezská církev evangelická a.v., 2004. Slezská církev evangelická a.v., 2004. s. 65-72. ISBN 80-239-2387-0.
Szymeczek, J. Katechetika - historie - teologie. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 9.-10.10.2003 ve Smilovicích. 2003.
Szymeczek, J. Poláci v České republice. Konflikt a integrace. Slezský sborník. 2003, roč. 101, s. 128-141. ISSN 0037-6833.
Szymeczek, J. Za słowem idź! Historia jednego proroctwa. In: Kalendarz śląski 2004. Český Těšín: Polský svaz kulturmě - osvětový v ČR, 2003. Polský svaz kulturmě - osvětový v ČR, 2003. s. 170-178. ISBN 80-239-1845-1.
Szymeczek, J. Die kommunistische Kirchenpolitik in der Tschechoslowakei am Beispiel der Evangelischen Kirche A. B. in Schlesien ab 1945. In: Zwischen den Mühlsteinen Protestantische Kirchen in der Phase der Errichtung der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa. Erlangen: Martin-Luther-Verlag, 2002. Martin-Luther-Verlag, 2002. s. 221-234. ISBN 3-87513-136-3.
Szymeczek, J. Pokonywanie barier narodowych w Kościele ewangelickim na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. In: Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich. Wykorzystanie wspólnych szans / Opolské a opavské Slezsko ve směru evropských standardů. Využití společných šancí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav společenských věd, 2002. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav společenských věd, 2002. s. 171-172. ISBN 80-7248-168-1.
Szymeczek, J. Polacy na Zaolziu - Poláci na Těšínsku 1920-2000. Sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 13.-14.10.2000 v Českém Těšíně. 2002.
Szymeczek, J. Rola Kościołów w życiu narodowym Polaków na Zaolziu. In: Poacy na Zaolziu - Poláci na Těšínsku 1920-2000 . Český Těšín: Kongres Poláků v ČR, 2002. Kongres Poláků v ČR, 2002. s. 141-150. ISBN 80-238-8050-0.
Szymeczek, J. Kapitoly o náboženských otázkách. In: Polská národní menšina v Československu 1945-1954. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2001. s. 100-116. ISBN 80-7285-009-1.
Szymeczek, J. Kościół, naród i państwo w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 1945-1956 (stan badań i baza źródłowa do roku 2000). Zaranie Śląskie. 2001, roč. LVIII, s. 37-52. ISSN 044-183X.
Szymeczek, J. Kościoły chrześcijańskie a narodowe animozje na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w okresie transformacji ustrojowej. In: Opavské a oplské Slezsko ve směru evropských standardů Překonávání bariér / Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich Pokonywanie barier. Opole: Uniwersytet Opolski, 2001. Uniwersytet Opolski, 2001. s. 49-56. ISBN 83-88796-50-X.
Siwek, T., Zahradnik, S. a Szymeczek, J. Polská národní menšina v Československu 1945-1954. 2. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. 116 s. ISBN 80-7285-009-1.
Szymeczek, J. Těžká a složitá doba. In: Pane, Ty jsi povolal... Vladislav Santarius - Boží dílo skrze jeho život a službu. Český Těšín: Slezská církev evangelická a.v., 2001. Slezská církev evangelická a.v., 2001. s. 59-66. ISBN 80-238-7873-5.
Szymeczek, J. Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada sešit 1. (13.) Biogram Michejda. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 1. (13.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 62-71. ISBN 80-7042-547-4.
Szymeczek, J. Die Schicksale der teschner Juden nach 1945. In: Židé v Sudetech - Juden im Sudetenland. Praha: Česká křesťanská akademie, 2000. Česká křesťanská akademie, 2000. s. 301-312. ISBN 80-85795-35-3.
Szymeczek, J. Osudy těšínských Židů po roce 1945. In: Židen v Sudetech - Juden im Sudetenland. Praha: Křesťanská akademie, 2000. Křesťanská akademie, 2000. s. 293-301. ISBN 80-85795-35-3.
Siwek, T., Zahradnik, S. a Szymeczek, J. Polská národní menšina v Československu 1945-1954. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000. 114 s.
Szymeczek, J. Szkic dziejów Towarzystwa Nauczycieli Polskich. In: Tu byliśmy, tu jesteśmy... Szkolnictwo polskie na Zaolziu w ostatniej dekadzie XX wieku. Český Těšín: Towarzystwo Nauczycieli Polskich, 2000. Towarzystwo Nauczycieli Polskich, 2000. s. 9-16. ISBN 80-238-6805-5.
Szymeczek, J. Biografický slovník severní Moravy a Slezska (sešit 10.) (8 bigramů). In: Biografický slovník severní Moravy a Slezska (sešit 10.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. ISBN 80-7042-502-4.
Szymeczek, J. Biografický slovník severní Moravy a Slezska (sešit 11.) (1 biogram) . In: Biografický slovník severní Moravy a Slezska (sešit 11.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. ISBN 80-7042-516-4.
Szymeczek, J. Myška, M. (ed.) Biografický slovník severní Moravy a Slezska (sešit 5.) (7 biogramů). In: Biografický slovník severní Moravy a Slezska (sešit 5). 2. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. ISBN 80-7042-502-4.


ZkratkaNázev předmětu
C3MT1Principy multikulturní tolerance 1
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
EDVOBEvropská dimenze výchovy k občanství
ESPNMEvro. stand. vzděl. v oblasti práv národ
EXKDUExkurze - kulturní dědictví
FPRAPFormy a prostř. rozvíj. akt. participace
GEFASGeneze evropského fašismu
IDOMSIdentita obyv. Moravskoslezského kraje
KANPSKult. aspekty nábož. v prostředí školy
KANSPKultur. aspekty nábož. v prostředí školy
KNADEKapitoly z národních dějin
KORE1Kořeny evropského myšlení 1
KORE2Kořeny evropského myšlení 2
MRDTSMediální reflexe demok. a total. systémů
P-HIRHistoria religii
PMUL1Principy multikulturní tolerance I.
PMUL2Principy multikulturní tolerance II.
PROKAProspedeutika kulturní antropologie
P-STMStosunki międzynarodowe
SNADEKapitoly z národních dějin
VCPVVývoj česko-polských vztahů
VRNOVVznik a roz. národ. a občan. vědomí
2EFA1Geneze fašismu 1
2EFA2Geneze fašismu 2
2EVIPEvropské integrační procesy
2NANTIntegrální antropologie
22ANTIntegrální antropologie
22FA1Geneze fašismu 1
22FA2Geneze fašismu 2
22VIPEvropské integrační procesy
3DESTDějiny společenských teorií
3EJRAKapitoly z evrop. a region. dějin A
3EJRBKapitoly z evrop. a region. dějin B
3ELIGReligionistika
3ESPRDějiny správy
3ESPTDějiny společenských teorií
3KERAKapitoly z evrop. a region. dějin A
3KERBKapitoly z evrop. a region. dějin B
3OREVTotalitní režimy v Evropě po r. 1945
3PRNMProblematika národnostních menšin
3UPKDDějiny umění a péče o kulturní dědictví
33ESTDějiny společenských teorií
33JRAKapitoly z evrop. a region. dějin A
33JRBKapitoly z evrop. a region. dějin B
33KVZInterkulturní vzdělávání
33LIGReligionistika
33PDKDějiny umění a péče o kulturní dědictví
33REVTotalitní režimy v Evropě po r. 1945
33SPTDějiny společenských teorií
6CSD1České a československé dějiny 20. st. 1
6CSD2České a československé dějiny 20. st. 2
6KULTKulturní dědictví českých zemí
6PRNMProblematika národnostních menšin
6RELIReligionistika
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6TOTRTotalitní režimy
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66ELIReligionistika
66OTRTotalitní režimy
66RNMProblematika národnostních menšin
66SD1České a československé dějiny 20. st. 1
66SD2České a československé dějiny 20. st. 2
66ULTKulturní dědictví českých zemí
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7VKDEVybrané kapitoly z dějin po roce 1945
77DP1Seminář k diplomové práci 1
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77KDEVybrané kapitoly z dějin po roce 1945


AutorNázev práceTypRok
Binarová MartinaArchitektonické slohy na příkladu vybraných staveb města Opavy a jejich zpracování pro výuku občanské výchovy pro 2. stupeň základní školydiplomová 2019 
Brachmanová EvaTotalitarismus jako téma ve výuce občanské výchovydiplomová 2019 
Rusek DominikVyužití tématu polská národnostní menšina na Těšínsku ve výuce občanské výchovydiplomová 2019 
Svoboda DavidÚčast československých občanů ve vojenských útvarech na území Sovětského svazu v době II. světové válkydiplomová 2019 
Tesarčíková DanielaDůstojnost umírání a smrt.diplomová 2019 
Zelinka AdamVyužití tématu protinacistický odboj na Valašsku ve výuce občanské výchovydiplomová 2019 
Juračková KateřinaDominikánský klášter v Uherském Brodě. Dějiny a současnostdiplomová 2018 
Liberdová MarkétaKulturní památky města Bohumínadiplomová 2018 
Melichárek JakubČeští protestanté a komunistický režim 1948-1989diplomová 2017 
Onderková TerezaSakrální stavby na území Karvinédiplomová 2017 
Haltof TadeášDějiny evangelického sboru v Oldřichovicíchdiplomová 2016 
Řehulka MartinKřesťanská tělovýchovná organizace Orel v dobách nesvobody a znovuobnovení její činnostidiplomová 2016 
Černobila RostislavBruntálsko v letech 1938 - 1948diplomová 2015 
Hampl JanHistorie Dolu Jeremenko v Ostravě Vítkovicíchdiplomová 2015 
Ječmen IgorPostavení dělnictva v ostravské průmyslové oblasti v době okupacediplomová 2015 
Cibulec DorotaAugsburská církev evangelická v poválečném Československudiplomová 2014 
Pukančík JosefPolská národní menšina na Těšínsku v letech 1939-1945diplomová 2014 
Sýkorová JiřinaŽenské řeholní řády na Opavskudiplomová 2014 
Šimčíková IlonaVznik a činnost Občanského sdružení ADRAdiplomová 2014 
Dluhošová HanaLidice jako celosvětový symbol obětí válečných zločinůdiplomová 2013 
Niemcová KateřinaProjekt MISE v evangelické církvi ve Slezskudiplomová 2013 
Slavíková PetraŽidé na Ostravsku v poválečném Československudiplomová 2013 
Šrom MartinBanderovci - mezi vlastenectvím a terorismemdiplomová 2013 
Kahounová Helena"Číhošťský zázrak?!"diplomová 2011 
Paverová MarieVývoj mnišství do 15. stoletídiplomová 2011 
Gajdušková LeonaPolské kulturní, osvětové a zájmové spolky v České republice po roce 1989diplomová 2010 
Hynčicová MichaelaDějiny židovské obce v Hranicíchdiplomová 2010 
Jebáčková LeonaOdboj německých křesťanů proti nacismudiplomová 2010 
Kisialová ZuzanaDějiny evangelického sboru a.v. v Bystřici nad Olší 1918-1938diplomová 2010 
Maňasová KateřinaSakralní stavby v Suchdole nad Odroudiplomová 2010 
Urbánek LadislavKatolická církev v Československu (1968-1989)diplomová 2010 
Hessová DagmarPersekuce římskokatolické církve ve Slezsku (1948-1956)diplomová 2008 
Hessová MiroslavaNedominantní náboženské skupiny v totalitním Československudiplomová 2008 
Fabiánková EvaOdsun německých evangelíků z Čech a Moravy po roce 1945diplomová 2005 
Krekáň JanSocializace u členů subkultur mládežebakalářská  
Rudolfová MichaelaŽidovské obce v Těšínském Slezsku v meziválečném obdobíbakalářská 2019 
Pešat AlešHistorie a současnost přehrady Šancebakalářská 2018 
Rykalová LucieHistorie Jánských koupelíbakalářská 2018 
Štarmanová AndreaŽidovská obec v Boskovicíchbakalářská 2018 
Hejda MichalČeskoslovenská opevnění - bohumínský stavební podúsekbakalářská 2017 
Mahdal LukášNáboženský život v obci Nivnice - dějiny a současnostbakalářská 2017 
Malchar TomášProtinacistický odboj na Opavskubakalářská 2017 
Mazůrková AnnaTěšínské báje a pověstí v historickém kontextubakalářská 2017 
Sovková PavlínaProtinacistický odboj na Vysočiněbakalářská 2017 
Vala PetrČeskoslovenská armáda v roce 1938bakalářská 2017 
Walková DenisaSudety v poválečných letechbakalářská 2017 
Chmelářová VeronikaHistorický vývoj obce Polanka nad Odrou v letech 1918-1938bakalářská 2016 
Černý TomášRuská menšina v České republicebakalářská 2016 
Hladiš MartinKulturní, společenský a politický vývoj Budišovska mezi lety 1945 - 1989bakalářská 2016 
Juračková KateřinaHistorie a vývoj Starého Hrozenkovabakalářská 2016 
Kavková MonikaŽidovské hřbitovy v Moravské Ostravě a blízkém okolíbakalářská 2016 
Klimková VeronikaKulturní dědictví města Oderbakalářská 2016 
Rychta MichalIslám v meziválečném Československubakalářská 2016 
Světlík RadimHlučínsko v letech 1918-1945bakalářská 2016 
Svoboda DavidHodonín a jeho kulturní dědictvíbakalářská 2016 
Twyrdá TerezaKonečné řešení židovské otázky na Těšínsku v letech 1939-1945bakalářská 2016 
Adámek RadovanDuše v pojetí vybraných myslitelů starověkých kulturbakalářská 2015 
Gomolová KarolinaCírkev adventistů v Ostravěbakalářská 2015 
Ježková DominikaReprese technické inteligence na Ostravsku v 50. letech 20. stoletíbakalářská 2015 
Liberdová MarkétaFarní kostel Narození Panny Marie ve Starém Bohumíněbakalářská 2015 
Maindová VendulaOpavsko, Hlučínsko, Těšínsko 1938 - 1939bakalářská 2015 
Onderková TerezaStavby rodu Larisch-Mönnichů na území obce Těrlickobakalářská 2015 
Owczarzyová KristýnaŽivot muslimů v české společnostibakalářská 2015 
Říhová SimonaAplikace budhistických principů chování v životní praxibakalářská 2015 
Špaldoňová LuciePolitické změny v okrese Nový Jičín v období Pražského jara v roce 1968 (s přihlédnutím k městu Příbor)bakalářská 2015 
Tesarčíková DanielaŘímskokatolický kostel Božího Těla v Gutechbakalářská 2015 
Veličková PetraHinduistická společenství v České republicebakalářská 2015 
Hrušková KateřinaTeosofická společnost v českých zemíchbakalářská 2014 
Košťálová TáňaPostavení Romů v ČRbakalářská 2014 
Krekáň JanSocializace u členů subkultur mládežebakalářská 2014 
Kůrková NicolePostoje mladých lidí k Romůmbakalářská 2014 
Lubojacká VendulaČeské korunovační klenotybakalářská 2014 
Melichárek JakubKatolická církev v Severomoravském kraji 1968-1977bakalářská 2014 
Sáblíková MonikaIslám v České republicebakalářská 2014 
Sequensová ErikaČarodějnické inkviziční procesy na Šumperskubakalářská 2014 
Siederová HanaZačleňování romských dětí do výuky na základních školáchbakalářská 2014 
Blatoňová NikolaDům umění v Ostravěbakalářská 2013 
Hampl JanDějiny evangelického kostela v Ostravěbakalářská 2013 
Josefiová BarboraOhlasy na politické procesy v regionálním tisku na Ostravsku (1949-1955)bakalářská 2013 
Kolářová MarkétaRomové v české společnostibakalářská 2013 
Šnajdrová DenisaKatolická farnost Frýdek 1945-1950bakalářská 2013 
Štafová TerezaProblematika rasismu na Ostravskubakalářská 2013 
Burda RomanSpiritistické hnutí na Ostravskubakalářská 2011 
Krupová MonikaDějiny Svazu rozhodných křesťanů na Těšínsku po roce 1948bakalářská 2011 
Mikulová LeonaVývoj evangelického sboru v Těšíně (Českém Těšíně) v letech 1918-1932bakalářská 2011 
Sikorová AgataSekty na území města Ostravybakalářská 2011 
Sližová LenkaSociální identity obyvatel s polskou národností na 'Třinecku'bakalářská 2011 
Sýkorová JiřinaVznik Apoštolské církve v Československubakalářská 2011 
Bobková KamilaOsudy adventistů sedmého dne v Československu 1948-1968bakalářská 2010 
Honzková PetraDějiny spiritistického hnutí v Ostravě a okolíbakalářská 2010 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub