Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2594
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
PR aktivity centra
Motyka Adam, Mgr.
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
553 46 2597
777 799 645
 
Laboratoř biomechaniky a zobrazovacích metod
Vedoucí laboratoře
553 46 2583
739 329 156
 
Laboratoř funkční antropologie
Vedoucí laboratoře
 
Laboratoř fyziologie tělesné zátěže
Vedoucí laboratoře
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2594
 
Behaviorální laboratoř
Vedoucí laboratoře
 
Členové centra
Členové centra
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2594
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
553 46 2583
739 329 156
553 46 2597
553 46 2584
 
553 46 4405
Motyka Adam, Mgr.
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
553 46 2597
777 799 645
Technická podpora