Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2815
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
607 762 933
553 46 2814
PR aktivity centra
Motyka Adam, Mgr., MBA
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
777 799 645
553 46 2817
 
Laboratoř biomechaniky a zobrazovacích metod
Vedoucí laboratoře
739 329 156
553 46 2803
 
Laboratoř funkční antropologie
Vedoucí laboratoře
 
Laboratoř fyziologie tělesné zátěže
Vedoucí laboratoře
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2815
 
Behaviorální laboratoř
Vedoucí laboratoře
 
Členové centra
Členové centra
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2815
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
607 762 933
553 46 2814
739 329 156
553 46 2803
553 46 4405
Motyka Adam, Mgr., MBA
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
777 799 645
553 46 2817
Technická podpora