Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Vedení CDLP
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
PR aktivity centra
Motyka Adam, Mgr.
PR referent pro vědu a výzkum, exkurze, propagace
e-mail:
telefon: 553 46 2597
777 799 645
Laboratoř biomechaniky
Vedoucí laboratoře
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2583
739 329 156
Laboratoř funkční antropologie
Vedoucí laboratoře
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2593
Laboratoř fyziologie tělesné zátěže
Vedoucí laboratoře
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Laboratoř pohybové aktivity
Vedoucí laboratoře
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Členové centra
Členové CDLP
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2580
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2593
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2596
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2583
739 329 156
Irwin Gareth, prof. e-mail:
telefon:
Skýpala Jiří, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2597
Motyka Adam, Mgr.
PR referent pro vědu a výzkum, exkurze, propagace
e-mail:
telefon: 553 46 2597
777 799 645
Jurková Soňa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Sebera Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Kaštovská Barbora, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Blaschová Denisa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2587
Dostál Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2590
Urbaczka Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2590
Plešek Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4406
Rygelová Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2587
Beinhauerová Gabriela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Slovák Lukáš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4406
Šindler Dominik, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4408
Technická podpora
Janeček Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2586