OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum diagnostiky lidského pohybu > Ze života centra

Ze života centra

Členství ve vědeckých společnostech

Členství ve vědeckých společnostech Centra diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty OU.

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce Centra diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty OU.

Mezinárodní vědecká ocenění

Mezinárodní vědecká ocenění Centra diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty OU.

Oponentská činnost (odborné časopisy)

Oponentská činnost Centra diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty OU.
facebook
rss
social hub