Ze života centra

Členství ve vědeckých společnostech

Členství ve vědeckých společnostech Centra diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty OU.

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce Centra diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty OU.

Mezinárodní vědecká ocenění

Mezinárodní vědecká ocenění Centra diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty OU.

Oponentská činnost (odborné časopisy)

Oponentská činnost Centra diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty OU.

Fotogalerie

Fotogalerie Centra diagnostiky lidského pohybu.