Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
553 46 2597
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2594
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
553 46 2584
 
553 46 4405
Motyka Adam, Mgr.
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
553 46 2597
777 799 645
553 46 4406
553 46 2583
739 329 156