Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > O fakultě > Aktuality > Archiv aktualit

Archiv aktualit

Setkání s absolventy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Zveme všechny absolventy Učitelství pro 1. stupeň v prezenční i kombinované formě studia na setkání, které proběhne 14. června 2024 od 14:00 do 16:00 v místnosti SB 205.

Volba kandidáta na jmenování děkanem

Dne 13. května 2024 během zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity proběhla volba kandidáta na jmenování děkanem. Docent Daniel Jandačka získal nadpoloviční většinu hlasů fakultních senátorů

Univerzita třetího věku vyjela na Erasmus+ poznávat výtvarná díla slavných mistrů

Frekventanti ateliéru Malby Univerzity třetího věku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyjeli v rámci programu Erasmus+ na poznávací pobyt do Vídně. Navštívili dvě významné evropské kulturní instituce Albertina a Leopold Museum, které lákají návštěvníky z celého světa.

Univerzity v Moravskoslezském kraji podporují skutečné studentské majálesy

17. května 2024 se na Slezskoostravském hradě koná již 28. ročník studentského Majálesu Ostrava. O šest dní dříve (11. května) propuknou oslavy studentského života také v Městských sadech v Opavě pod názvem Opavský majáles. Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Slezská univerzita v Opavě dlouhodobě podporují akce, za kterými stojí právě studenti.

Ostravská univerzita získá špičkové zázemí pro excelentní vědu, vzdělávání a spin-off firmy

Ostrava a Ostravská univerzita se mění v místo příležitostí. Vědeckovýzkumný projekt LERCO poskytne ideální podmínky pro vědeckou práci v oblasti medicíny a biomedicíny. V budoucnu nabídne zázemí studentům lékařských a přírodovědných oborů.

Studenti už druhým rokem vystavují v expozici Planetária Ostrava své vlastní modely družic

Studenti oborů technická výchova, učitelství pro 1. stupeň základních škol a preprimární pedagogika již druhým rokem zaplnili prostor expozice ostravského planetária svými výrobky. Tentokrát na téma „kosmické smetí“.

Implementace reformy učitelské přípravy na OU: kompetenční vzdělávání založené na praxi, výzkumu, internacionalizaci a spolupráci s klinickou školou

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/23_019/0008272.

Dítě, které zažije násilí v rodině, vykazuje změny ve fungování mozku, říká Bohdana Richterová z Pedagogické fakulty

Doktorka Bohdana Richterová z Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity je hlavní řešitelkou výzkumu TA ČR Beta – Děti a domácí násilí. Promluvila nejen o zajímavém tématu v širší rovině, ale také konkrétněji o projektu.

Jak pravidelný běh souvisí se strukturou chrupavky kolenního kloubu?

Výzkumný tým Pedagogické fakulty Ostravské univerzity společně se zahraničními partnery jako jedni z prvních poodhalili souvislosti mezi pravidelnou pohybovou aktivitou formou běhu a svalově-kosterním zdravím v rámci projektů HAIE a LERCO.

Fotoreportáž: Na Pedagogické fakultě se sešli středoškoláci ze všech koutů republiky. Řešili mediální gramotnost

26.–27. března 2024 se na Pedagogické fakultě v City Campusu Ostravské univerzity konala první celorepubliková soutěž v mediální gramotnosti – Mediální olympiáda 2024. Do City Campusu OU dorazili studenti středních škol ze všech koutů republiky.

Cenný příspěvek k problematice pojetí jazykové a komunikační výuky a výchovy

Ve speciálním tematickém čísle prestižního Jazykovedného časopisu (vydává Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), které vzniklo na počest 80. narozenin prof. PhDr. Juraje Dolníka, DrSc., nejvýznamnější osobnosti moderní slovenské lingvistiky, vyšel příspěvek Jany Svobodové nazvaný Jazyková a komunikační výchova ve škole a další jazyková osvěta mezi jazykovým citem a jazykovým rozumem.

Darujte 15. dubna krev a zapojte se do mezifakultní soutěže Ostravské univerzity

Dobrý pocit z darování krve i podpory své fakulty můžete získat 15. dubna díky projektu Daruj krev. Oficiální zahájení akce se koná v 9.00, darovat ale můžete kdykoliv mezi 7.00 a 14.30 v Krevním centru FNO.

Mediální olympiáda 2024 pro střední školy

Dokážou student středních škol poznat rozdíl mezi seriózní žurnalistikou a dezinformacemi? Projekt Mediální olympiáda mapuje mediální a informační gramotnost českých středoškoláků. Na pořádání olympiády se podílí Pedagogická fakulta Ostravské univerzity.

Studie „Fyzická aktivita a příznaky menopauzy“ přináší nový pohled na vliv znečištěného prostředí a životního stylu na ženy ve středním věku

Ženy žijící v oblastech s vyšším stupněm znečištění hlásí větší množství somato-vegetativních příznaků (např. návalů horka a pocení, problémy se spánkem) spojených s menopauzou. Vyplývá to ze studie, kterou publikoval výzkumný tým z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v odborném časopise Menopause. Výsledky studie poukazují na důležitý vztah mezi fyzickou aktivitou, znečištěním ovzduší a příznaky menopauzy. Studie „Fyzická aktivita a příznaky menopauzy: hodnocení vlivu obezity, kondice a stavu znečištění ovzduší“ je první studií, která zkoumá souvislost mezi pohybovou aktivitou a příznaky menopauzy ve vztahu k znečištěnému ovzduší.

Refresh: transformační projekt s účasti Ostravské univerzity spuštěn

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) ve spolupráci s Ostravskou univerzitou (OU) a dalšími partnery naplno rozjíždí projekt REFRESH s cílem reagovat na problémy regionu a přispět k jeho úspěšné hospodářské, energetické i ekologické transformaci. Využije k tomu výsledky výzkumu špičkových vědeckých týmů, které se zaměří na vývoj nových technologií pro klíčové oblasti, jimiž jsou udržitelná energetika, nové materiály nebo robotizace a automatizace v průmyslu.

Katedra technické a pracovní výchovy navázala spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti

Kdo by neznal zářivě barvený červený šátek horňáckého ženského kroje a dalších regionů Moravy a Čech? Jak souvisí turecký šátek s pedagogikou? Velmi!

Výjimečná monografie o autorské poezii pro děti a mládež nového milénia

Badatelský tým katedry českého jazyka a literatury s didaktikou (Radomil Novák, Olga Kubeczková, Ivana Gejgušová, Andrea Balharová) publikoval v renomovaném nakladatelství Books&Pipes monografii věnovanou autorské poezii pro děti a mládež nového milénia.

Univerzita třetího věku začala navštěvovat galerii

Frekventanti ateliéru Malby Univerzity třetího věku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pod vedením Milana Cieslara navštívili Galerii výtvarného umění v Ostravě.

Pojďme se společně ohlédnout za prvním ročníkem Ceny děkana

Loni poprvé se reflektory rozsvítily pro ty, kteří se významně zasluhují o rozvoj a dobré jméno Pedagogické fakulty i Ostravské univerzity. Dne 21. listopadu 2023 proběhlo slavnostní odpoledne, kdy se předaly Ceny děkana.

Fotoreportáž: Pedagogickou fakultu navštívilo během Dne otevřených dveří více než 800 uchazečů!

V pátek 26. ledna otevřela celá Ostravská univerzita dveře všem zájemcům o studium na vysoké škole. Největší počet návštěvníků dorazil na budovu Pedagogické fakulty na ulici Fráni Šrámka. Velký zájem byl také o prohlídky City Campusu.

123456789101112

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub