Spolupráce na strategickém plánování předškolního vzdělávání

Logo

Od roku 2018 se zástupce Ostravské univerzity PhDr. Bc. Karin Fodorová, PhD. podílí na úspěšném průběhu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, jehož realizátorem je statutární město Ostrava. Navazuje tak na memorandum o spolupráci uzavřené mezi městem a univerzitou v roce 2016 a také na memorandum o spolupráci univerzity s projektem. Vzájemná součinnost města a univerzity se upíná mimo jiné právě k oblasti rozvoje školství a vzdělávání.

V rámci projektu je (mimo další pracovní skupiny) zřízena také pracovní skupina pro předškolní vzdělávání a péči, jejíž jednání se, jako většina jiných, v posledním roce konají online formou. Do činnosti této expertní skupiny jsou zapojeni mimo zástupce OU také ředitelé mateřských škol, pedagogové, zřizovatelé, zástupce Světa techniky Ostrava a také místní lídři v tomto segmentu vzdělávání. Členové pracovní skupiny se podílí mimo další činnosti na zpracovávání dílčích částí strategického plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod města Ostravy, úspěšně připomínkují legislativní návrhy, které jsou jim předloženy, podílí se také na vyhledávání a určování vhodných vzdělávacích aktivit pro pedagogy předškolního vzdělávání, které jsou následně v projektu uskutečněny a spolupracují na sdílení příkladů dobré praxe pro mateřské školy v ORP Ostrava, čímž napomáhají ke zvýšení úrovně předškolního vzdělávání v celé správním obvodu města Ostravy. Jedním z nejvýznamnějších výstupů pracovní skupiny bylo vyhledání a doporučení vhodné aktivity k rozvoji polytechnické výchovy a řemeslné zručnosti v mateřských školách v ORP Ostrava, na základě kterého byl z rozpočtu projektu uhrazen pro 55 mateřských škol kurz Malý řemeslník Světa techniky. Zhodnocení této aktivy můžete nalézt na webových stránkách projektu ZDE. Další, neméně významnou aktivitou, doporučenou pracovní skupinou a realizovanou v rámci projektu, je aktivita Šachy pro nejmenší, díky které se pedagogové mateřských škol učí pod vedením zkušené lektorky zajímavou a inovativní metodu výuky šachu pro děti předškolního věku. Více o aktivitě Šachy pro nejmenší můžete nalézt ZDE. V poslední době se pracovní skupina mimo aktualizaci dílčích částí strategických dokumentů zabývala zejména oblastí zvyšování kompetencí pedagogů předškolního věku v oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči dětí a logopedickou prevencí a intervencí. V rámci spolupráce se zástupkyní OU v pracovní skupině dochází také k cennému přenosu informací z každodenní praxe mateřských škol na akademickou půdu, která pak následně získané informace přenáší do svých studijních programů.

Logo

www.map.ostrava.cz
Facebook: map II Ostrava

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Z projektu Malý řemeslník Světa techniky
Z projektu Malý řemeslník Světa techniky
Z projektu Malý řemeslník Světa techniky
Z projektu Malý řemeslník Světa techniky
Z aktivity Šachy pro nejmenší

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 04. 2021