Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Požadavky k přijetí na PdF OU

Bakalářské programy

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Navazující magisterské programy

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu.

Určení příbuznosti programů jako podmínka pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských programů

Magisterský program

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Doktorské programy

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia alespoň v magisterském studijním programu.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 12. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub