Požadavky k přijetí na PdF OU

Bakalářské obory

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Navazující magisterské obory

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.

Určení příbuznosti oborů jako podmínka pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských oborů

Magisterský obor

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Doktorské obory

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.