Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Určení příbuznosti programů jako podmínka pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských programů

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a jejich aprobací je ukončené bakalářské vzdělání v níže vymezených programech (oborech):

 • Pedagogika předškolního věku: Učitelství pro mateřské školy nebo Pedagogika předškolního věku.
 • Sociální pedagogika: Sociální pedagogika nebo jiný příbuzný obor.
 • Speciální pedagogika: Speciální pedagogika, eventuálně příbuzné obory Učitelství pro MŠ nebo Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
 • Speciální pedagogika pro učitele: Speciální pedagogika, eventuálně příbuzné obory Učitelství pro MŠ nebo Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
 • Učitelství anglického jazyka pro základní školy: anglický jazyk zaměřený na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium.
 • Učitelství českého jazyka pro základní školy: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo jiný příbuzný obor, jehož náplní je doložitelné absolvování základních lingvistických a literárněvědných disciplín (morfologie, lexikologie, syntax, stylistika, vývoj české literatury, literární teorie).
 • Učitelství hudební výchovy pro základní školy: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
 • Učitelství hudební výchovy pro střední školy: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro základní školy: Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
 • Učitelství matematiky pro základní školy: Matematika se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium matematiky zaměřené na vzdělávání.
 • Učitelství občanské výchovy pro základní školy: Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na společenské vědy.
 • Učitelství odborných předmětů: Učitelství odborných předmětů, nebo jiné studium, jehož součástí byla jak pedagogicko-psychologická složka, tak oborová složka předmětů (v souladu se zvolenou oborovou specializací), obsahově adekvátní uvedeným složkám bakalářského studia.
 • Učitelství pedagogiky pro střední školy: Pedagogika se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
 • Učitelství psychologie pro střední školy: Psychologie se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
 • Učitelství sbormistrovství pro střední školy: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
 • Učitelství technické výchovy pro základní školy: Technická výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
 • Učitelství tělesné výchovy pro základní školy: obor se zaměřením na vzdělávání tělesné výchovy, nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání tělesné výchovy.
 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy: obor se zaměřením na vzdělávání tělesné výchovy, nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání tělesné výchovy.
 • Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy: sociální, pedagogické a psychologické vědy, obory zaměřené na organizaci volného času s podporou zdraví, případně obory lékařské fakulty se zaměřením na pedagogickou činnost.
 • Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy: bakalářský obor s výtvarným zaměřením nebo jiné oborově příbuzné studium.
 • Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy: bakalářský obor s výtvarným zaměřením nebo jiné oborově příbuzné studium.
 • Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ: bakalářský obor s výtvarným zaměřením nebo jiné oborově příbuzné studium.

Pro aprobace Přírodovědecké fakultyFilozofické fakulty jsou podmínky příbuznosti programů uvedeny na webových stránkách fakult.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 02. 2019

facebook
rss
social hub