Studie „Fyzická aktivita a příznaky menopauzy“ přináší nový pohled na vliv znečištěného prostředí a životního stylu na ženy ve středním věku

Ženy žijící v oblastech s vyšším stupněm znečištění hlásí větší množství somato-vegetativních příznaků (např. návalů horka a pocení, problémy se spánkem) spojených s menopauzou. Vyplývá to ze studie, kterou publikoval výzkumný tým z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v odborném časopise Menopause. Výsledky studie poukazují na důležitý vztah mezi fyzickou aktivitou, znečištěním ovzduší a příznaky menopauzy. Studie „Fyzická aktivita a příznaky menopauzy: hodnocení vlivu obezity, kondice a stavu znečištění ovzduší“ je první studií, která zkoumá souvislost mezi pohybovou aktivitou a příznaky menopauzy ve vztahu k znečištěnému ovzduší.

Lepšímu porozumění vlivu menopauzy na ženy přináší studie publikovaná v odborném časopise Menopause. Podepsání jsou pod ní vědci Ostravské univerzity Steriani Elavsky, Michal Burda, Lukáš Cipryan, Petr Kutáč, Marek Bužga, Vera Jandačková, Sy-Miin Chow a Daniel Jandačka. Poukazují na důležitost integrovaného přístupu ke zdraví, který zahrnuje jak změnu životního stylu, tak i zohlednění environmentálních faktorů jako je například znečištěné prostředí.

Výzkum se zaměřil na 243 žen ve věku 40–60 let žijících v oblastech s různým stupněm znečištění ovzduší. Výsledky ukazují, že ženy žijící v oblastech s vyšším stupněm znečištění hlásily větší množství somato-vegetativních příznaků (např. návalů horka a pocení, problémy se spánkem) spojených s menopauzou. Studie odhalila zjištění, že pravidelná pohybová aktivita může snížit některé z těchto příznaků, zejména u žen žijících ve znečištěném prostředí.

Výzkumníci z Ostravské univerzity upozorňují na to, že přechod menopauzy je doprovázen přechodnými symptomy, které mohou souviset také se subklinickými kardiovaskulárními onemocněními. Kardiovaskulární onemocnění bývá také spojováno se znečištěným ovzduším. Pohybová aktivita snižuje kardiovaskulární onemocnění, zlepšuje složení těla a může snížit výskyt příznaků menopauzy. Účelem studie bylo posoudit, zda vazby mezi pohybovou aktivitou a symptomy menopauzy ovlivňují faktory jako je obezita, fyzická zdatnost a znečištění ovzduší.

Denní pohybová aktivita po dobu dvou týdnů byla hodnocena pomocí hodinek Fitbit Charge 3/4 nošených na zápěstí. Ženy byly požádány, aby hodinky nosily neustále, včetně spánku. Celkový denní počet kroků podle hodinek Fitbitu byl použit jako ukazatel celkové denní aktivity. Symptomy menopauzy pak ženy reportovaly každý den pomoci mobilní aplikace,“ přiblížila proces sběru dat docentka Steriani Elavsky, spoluautorka studie z Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Publikace v časopise Menopause, který je uznávaným fórem pro sdílení výzkumu v oblasti menopauzy a ženského zdraví, představuje významný úspěch pro vědecký tým z Ostravské univerzity a přispívá k širší diskusi o zdraví žen a vlivu životního prostředí na jejich kvalitu života.


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 02. 2024