Publicity, propagation

Kuldanová, Pavlína. Mezinárodní Visegrádský fond podpořil projekt Pedagogické fakulty OU

Kuldanová, Pavlína. Ortoepie západoslovanských jazyků – impulsy pro studenty a učitele slavistických studií. Oral presentation at the International Conference ˮDidaktické impulsy 2“ (ˮDidactic Impulses 2“). Department of Czech Language and Literature with Didactics, Faculty of Education, University of Ostrava. Ostrava, 05/10/2019.

Olšiak, Marcel. Aktivity projektu Medzinárodného vyšehradského fondu.
Available from: http://www.ksjl.ff.ukf.sk/index.php/21-aktuality/sekcia-sj/363-aktivity-projektu-medzinarodneho-vysehradskeho-fondu [11-02-2020].

Olšiak, Marcel. Uskutočnili sa workshopy zamerané na ortoepiu západoslovanských jazykov.
Available from: http://www.ksjl.ff.ukf.sk/index.php/21-aktuality/sekcia-sj/457-uskutocnili-sa-workshopy-zamerane-na-ortoepiu-zapadoslovanskych-jazykov [16-04-2021].

Kuldanová, Pavlína. Česká, slovenská a polská výslovnost jako výzkumné téma.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 05. 2021