OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výtvarné výchovy > Věda a výzkum

Hlavní zaměření výzkumné činnosti KVV

  • Katedra výtvarné výchovy se ve výukové činnosti zaměřuje na přípravu učitelů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy. Těžiště vzdělávacích aktivit katedry spočívá v profesní přípravě příštích učitelů výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol ve strukturovaném pětiletém studiu (3+2) a jednooborovém strukturovaném studiu Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ. Katedra zajišťuje výuku výtvarné výchovy pro obor vychovatelství, primární a  preprimární vzdělávání.
  • Badatelská činnost katedry je zaměřena na témata, jež souvisejí s obsahem zde vyučovaných studijních programů:
    • rozvoj dalšího profesního vzdělávání učitelů výtvarné výchovy,
    • regionální dějiny výtvarného umění, designu a výtvarné výchovy,
    • „Nová role učitele – budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji“.
  • Umělecká činnost členů katedry a studentů je prezentovaná na samostatných a kolektivních výstavách u nás a v zahraničí (kolektivní výstava pedagogů v Alberta College of Art and Design, Calgary, Kanada /2007/, samostatná výstava: O. Vorel – Wolfson College, Oxford, Anglie /2008/), zastoupením v galériích a muzeích (I. Chovanec, K. Lepík, M. Terčová, O. Vorel), účastí na mezinárodních sympoziích, organizací kurzů, workshopů a provozováním a organizováním nekomerční Galerie Student OU.