FAQ

Katedra výchovy k občanství
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KOV
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. e-mail: denisatečkalabischovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2601, 597 09 2601
 
Sekretariát KOV
Srovnalová Pavlína, Bc. e-mail: pavlinatečkasrovnalovazavináčosutečkacz
sekretářka KOV
 
telefon: 553 46 2602, 597 09 2602
 
Členové katedry
Docenti
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: tomastečkajarmarazavináčosutečkacz
činnost: politologie, mezinárodní vztahy, výchova k občanství a demokracii
 
telefon: 553 46 2501, 597 09 2501
553 46 2605, 597 09 2605
602 572 895
 
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. e-mail: denisatečkalabischovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
činnost: oborová didaktika, pedagogická praxe, mediální výchova
 
telefon: 553 46 2601, 597 09 2601
 
Odborní asistenti
Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD. e-mail: lucjantečkaklimszazavináčosutečkacz
koordinátor LLP - Erasmus
činnost: etika, estetika, dějiny filozofie
 
telefon: 553 46 2604, 597 09 2604
 
Solanský Oldřich, PhDr., Ph.D. e-mail: oldrichtečkasolanskyzavináčosutečkacz
činnost: sociologie, sociální komunikace, sociální patologie
 
telefon: 553 46 2603, 597 09 2603
 
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. e-mail: jozeftečkaszymeczekzavináčosutečkacz
činnost: československé dějiny 20. století, problematika národnostních menšin, religionistika
 
telefon: 553 46 2604, 597 09 2604
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt