OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
součásti názvu
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc. - bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze víceoborová studia

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Učitelství pro 1. stupeň základních škol [CZ]magisterské5 letprezenční
Učitelství pro 1. stupeň základních škol [CZ]magisterské5 letkombinované
Didaktika českého jazyka a literatury [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Didaktika českého jazyka a literatury [CZ]doktorské4 rokykombinované
Kinantropologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Andragogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokykombinované
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]doktorské3 rokykombinované
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Rekreologie [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Rekreologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sociální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Sociální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Speciální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Speciální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Učitelství odborných předmětů [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Učitelství pro mateřské školy [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Učitelství pro mateřské školy [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Pedagogika předškolního věku [CZ]navazující2 rokykombinované
Sociální pedagogika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Sociální pedagogika [CZ]navazující2 rokykombinované
Speciální pedagogika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Speciální pedagogika [CZ]navazující2 rokykombinované
Speciální pedagogika pro učitele [CZ]navazující2 rokyprezenční
Speciální pedagogika pro učitele [CZ]navazující2 rokykombinované
Učitelství odborných předmětů [CZ]navazující2 rokykombinované
Víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Pedagogika - Český jazyk se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Pedagogika - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Pedagogika - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Pedagogika - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Pedagogika - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Pedagogika - Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Tělesná výchova a sport - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Tělesná výchova a sport - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh)navazující
Tělesná výchova a sport - Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠnavazující
Tělesná výchova a sport - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Tělesná výchova a sport - Učitelství pedagogiky (negarantovaný rozvrh)navazující
Tělesná výchova a sport - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Tělesná výchova a sport - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Tělesná výchova a sport - Učitelství výtvarné výchovy pro střední školynavazující
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Pedagogikabakalářské
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školynavazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)navazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)navazující
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství psychologie pro střední školy (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství pedagogiky (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium)navazující
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium)bakalářské
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
facebook
rss
social hub