Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Český jazyk - Anglický jazyk

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Anglický jazyk

Studijní program v kostce

Po absolvování studijního programu se stanete plně kvalifikovaným učitelem anglického jazyka na 2. stupni základní školy. Prohloubíte si znalosti lingvistických disciplín a anglofonní literatury a kultury. Jelikož se jedná o učitelskou přípravu, důraz bude kladen na pedagogické a psychologické disciplíny a oborovou didaktiku. Značný prostor bude věnován pedagogické praxi na základních školách a vytvoření dovedností profesní sebereflexe.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od vás ukončené bakalářské studium Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (nebo jiné oborově příbuzné studium), zájem se dále rozvíjet v oboru a touhu předat nadšení pro anglický jazyk dalším generacím.

Co se naučíte?

Seznámíte se s přístupy a metodami výuky cizích jazyků z hlediska historického vývoje i současných trendů, klíčovými pojmy a tématy didaktiky anglického jazyka jako cizího jazyka. Naučíte se plánovat, realizovat a hodnotit výuku, rozvíjet řečové dovednosti žáků, tj. poslech, mluvení, čtení a psaní, a ve výuce používat různé metody výuky. Získáte přehled o základních principech a cílech obsahově a jazykově integrovaného vyučování (CLIL) a zapojíte tak cizí jazyk do výuky dalších předmětů. Budete schopni zvolit si vhodné učebnice a doplňkové materiály pro výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Propojíte znalosti z teoretických disciplín se zkušenostmi z pedagogické praxe.

Kde a jak se uplatníte?

Po úspěšném absolvování studia se uplatníte jako plně kvalifikovaný učitel anglického jazyka na 2. stupni základní školy.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel anglického jazyka na 2. stupni základní školy

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 40

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Michaela Trnová
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.