Termíny přijímacího řízení na Pedagogické fakultě

Bakalářské a magisterské obory
26. 1. 2024
den otevřených dveří
15. 3. 2024
mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
19. 4. a 25. – 27. 4. 2024
praktické přijímací zkoušky z tělesné výchovy
27. 4. 2024
náhradní termín přijímací zkoušky z tělesné výchovy
6.– 24. 5. 2024
přijímací zkoušky (praktické ostatní, teoretické) na Pedagogické fakultě OU
10. 6. 2024
náhradní termín přijímací zkoušky mimo praktickou zkoušku z tělesné výchovy na Pedagogické fakultě OU
květen a červen 2024
přijímací zkoušky na Přírodovědecké fakultě OU pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
18. 6. 2024
náhradní termín přijímací zkoušky na Přírod. fakultě OU pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
3. – 7. 6. 2024
přijímací zkoušky na Filozofické fakultě OU pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
19. 6. 2024
náhradní termín přijímací zkoušky na Filozofické fakultě OU pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
21. 6. 2024
zasedání přijímací komise na Pedagogické fakultě OU
28. 6. 2024
možnost nahlédnutí do materiálů spojených s přijímacím řízením
1. – 2. 7. 2024
zápis do studia
 
Doktorské studijní obory
15. 5. 2024
mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
červen 2024
konání výběrových řízení


Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky fakulta zveřejní v informačním systému univerzity (v elektronické přihlášce ke studiu) termín přijímací zkoušky s odkazem na detailní pokyny.

Fakulta nerozesílá pozvánky papírovou formou na adresu bydliště uchazečů.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 10. 2023