OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výtvarné výchovy > Galerie Student

Galerie Student

Galerie Student Pedagogické fakulty Ostravské univerzity představuje nejen vybrané činnosti Katedry výtvarné výchovy, ale rovněž dílo výtvarných umělců, jejichž profesní aktivity jsou spojeny s pedagogickou činností, a to jak na vysokých, tak na středních či základních uměleckých školách.

Na výstavních činnostech se podílejí jak studenti, tak i pedagogové KVV PdF OU. Součástí provozní praxe je mj. důraz na produkci kvalitního výstavního merkantilu (katalogy, pozvánky, plakáty, internet, sociální sítě), který slouží k potřebě vystavujících, ale i k prezentaci PdF OU a Katedry výtvarné výchovy odborné i laické veřejnosti.


Vedoucí Galerie Student:
Mgr. Tomáš Koudela

Rada Galerie Student:
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Milan Cieslar, PhD.
Mgr. Tomáš Koudela
Martina Svorníková (studentka)
Jiří Štipský (student)
Adresa Galerie Student:
Ostravská univerzita
Pedagogická fakulta
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Galerii Student do prosince 2017 vedl PhDr. Ondřej Vorel, ArtD.


Pozvánka na výstavu BAKALÁŘKY A DIPLOMKY

Vernisáž proběhne 11. května 2018 ve 14 hodin v Galerii Student.

Výstavní program Galerie Student na rok 2018

Galerie Student Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Archiv výstav

Galerie Student Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
facebook
rss
social hub