Galerie Student

Galerie Student Pedagogické fakulty Ostravské univerzity představuje nejen vybrané činnosti Katedry výtvarné výchovy, ale rovněž dílo výtvarných umělců, jejichž profesní aktivity jsou spojeny s pedagogickou činností, a to jak na vysokých, tak na středních či základních uměleckých školách.

Na výstavních činnostech se podílejí jak studenti, tak i pedagogové KVV PdF OU. Součástí provozní praxe je mj. důraz na produkci kvalitního výstavního merkantilu (katalogy, pozvánky, plakáty, internet, sociální sítě), který slouží k potřebě vystavujících, ale i k prezentaci PdF OU a Katedry výtvarné výchovy odborné i laické veřejnosti.


Vedoucí Galerie Student:
Mgr. Tomáš Koudela

Rada Galerie Student:
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Milan Cieslar, PhD.
Mgr. Tomáš Koudela
Karolína Slováková (studentka)
Jiří Štipský (student)
Adresa Galerie Student:
Ostravská univerzita
Pedagogická fakulta
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Dokumenty:
Výroční zpráva za rok 2018 ikona pdf

Zveřejněno / aktualizováno: 25. 02. 2019


Pozvánka na výstavu studentských prací BAKALÁŘKY/DIPLOMKY

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty a Galerie Student Vás srdečně zve na výstavu studentských prací obhajovaných v AR 2018/2019 s názvem BAKALÁŘKY/DIPLOMKY. Vernisáž se uskuteční dne 9. května 2019 v 16.00 hod v Galerii Student PdF OU.

Program Galerie Student - 2019

Přehled výstav na rok 2019.

Archiv výstav

Galerie Student Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.