Srdečně Vás zveme do Galerie Student na výstavu polského umělce Zbigniewa Sikory

Galerie Student, Fráni Šrámka 3, Ostrava
Kurátor: Mgr. Milan Cieslar, PhD.
Otevírací doba galerie: po–pá 9–17
Výstava je návštěvníkům přístupná od 12. června do 31. července 2024.

Zbigniew Sikora

Zbigniew Sikora se narodil v roce 1985 ve Varšavě. V roce 2010 absolvoval Akademii výtvarných umění ve Varšavě v ateliéru prof. Jarosława Modzelewského. Studoval také v Ateliéru alternativního zobrazování vedeném prof. Włodzimierzem Szymańskim na Fakultě mediálních umění a scénografie a specializoval se na umění ve veřejném prostoru pod vedením prof. Mirosława Duchowského.

V roce 2012 dokončil postgraduální studium počítačové grafiky a multimédií na Akademii speciální pedagogiky ve Varšavě, a v roce 2019 absolvoval postgraduální studium blockchainu, inteligentních smluv a digitálních měn na Škole ekonomiky ve Varšavě. Od roku 2009 spolupracuje s uměleckým sdružením „Front Sztuki“ a působí v Umělecké rezidenci TA3 ve varšavské čtvrti Ochota.

V letech 2013–2014 byl asistentem prof. Mirosława Duchowského v Ateliéru umění ve veřejném prostoru na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Působí na Sociální akademii věd ve Varšavě, kde od roku 2018 vede obor Grafika a od roku 2019 je proděkanem Fakulty aplikovaných věd. V roce 2019 získal doktorát umění, který obhájil na Fakultě umění a pedagogiky Univerzity Jana Kochanowského v Kielcích.

Je držitelem

mnoha ocenění, včetně čestného uznání za projekt úpravy Náměstí defilad ve Varšavě v roce 2008 a vítězství v soutěži Galerie A19 v roce 2009, v rámci které realizoval mural „Metro Muzeum“ uvnitř jedné z varšavských stanic metra. V roce 2022 získal první místo za NFT v soutěži pořádané Binance.

Sikora se zúčastnil mnoha výstav jak individuálních, tak skupinových, jak v Polsku, tak v zahraničí. Mezi nejvýznamnější patří „Concordia Discors / Harmonia Sprzeczności“ v BWA, Kielce (2024), „Miejska partyzantka“ v Galerii TA3, Varšava (2023) a „Elektropolis“ v Galerii Sanocka, BWA, Sanok (2021).

Smartpolis

V projektu „Smartpolis“ Zbigniew Sikora představuje kolekci děl, kde objevujeme unikátní syntézu mezi materiálním světem a technologiemi. Inspirován městem, mapami a technologiemi, umělec vytváří fascinující dialog mezi mikrosvětem a makrosvětem. Včleněním elektroniky, prvků jako jsou součástky, integrované obvody, procesory a tranzistory do městské tkáně, Sikora odhaluje paradox harmonie a rozporů, které formují náš svět.

Sikorova díla představují nesourodou jednotu nebo rozdílnou jednomyslnost, čerpající harmonii z rozmanitosti nebo rozporu. Horatius popisoval tuto koncepci jako způsob dosažení souladu prostřednictvím prvků, které se liší, čímž vytvářejí rovnováhu. To znamená, že zdánlivě protikladné nebo různé složky mohou koexistovat v harmonii, což ukazuje krásu rozmanitosti a složitosti světa.

Tento protiklad je v Sikorech dílech patrný na mnoha úrovních, včetně lidstvo-technologie, mikro a makro měřítka v podobě elektroniky a městské tkáně, konfrontace velkého-malého nebo dětství-dospělosti, které jsou viditelné v zobrazeních částí Varšavy a Radomi. Umělec používá tradiční malířské techniky a současně využívá moderní technologie, jako je blockchain a NFT, nebo prvky obrazů vytvořených pomocí umělé inteligence.

Sikora je fascinován možnostmi, které moderní technologie otevírají lidstvu, což zahrnuje svobodu a rozvoj, ale také upozorňuje na nebezpečí, která mohou špatně využité technologie přinést, jako je zotročení společnosti nebo intelektuální stagnace. Prostřednictvím tohoto dualismu Sikora ukazuje, že harmonie nemůže existovat bez rozporů a že rozpor je neodmyslitelnou součástí harmonie.

Jak již bylo zmíněno, důležitým aspektem Sikory tvorby je jeho zájem o moderní technologie, jako je blockchain a NFT. Blockchain je druh digitální knihy, která bezpečně zaznamenává transakce mezi dvěma stranami transparentním, nezmanipulovatelným a pro každého dostupným způsobem. Umožňuje volný pohyb finančních prostředků a osvobození se od státních regulací, což je umělci blízké.

V kontextu umění jsou NFT (Non-Fungible Token) digitálními aktivy, která mají jedinečnost a autentičnost potvrzenou technologií blockchain. Pro umělce to znamená možnost vytvářet a prodávat jedinečná díla digitálního umění, což otevírá nové perspektivy v oblasti umělecké tvorby a obchodu s uměním. Díky technologii blockchain a NFT mohou umělci experimentovat s formou a médiem, kombinovat tradiční techniky s moderními digitálními nástroji, což přispívá k dynamice a rozmanitosti současné tvorby.

Sikora ve svých dílech zobrazuje nejen krásu umění, ale i hlubší významovou vrstvu, reflexi nad povahou dualismu – neoddělitelným prvkem naší reality přítomným na mnoha úrovních: ve vztazích, přesvědčeních, volbách. Umělcovy obrazy nejsou jen setkáním s jeho talentem a citlivostí, ale i příležitostí k zamyšlení nad každodenností, světem, současností, jejími možnostmi a hrozbami, ale také budoucností.

Zkoumáním hranic tradičních forem uměleckého vyjádření a technologických inovací Sikorovy obrazy otevírají dveře novým možnostem a inspiracím pro budoucí generace umělců a diváků. Stojí za to se na chvíli zastavit a zamyslet se, jak dualismus, protichůdné síly ovlivňují náš život a jak můžeme najít harmonii v této protikladnosti.

Srdečně Vás zveme do Galerie Student na výstavu polského umělce Zbigniewa Sikory


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 06. 2024