Milan Cieslar – Crossential

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Srdečně Vás zveme na výstavu Milana Cieslara z Katedry výtvarné výchovy na výstavu Crossential v hlučínské galerii Červený kostel.

Vernisáž: 15. března 2024 v 17.00 h.
Kurátorka výstavy: Dáša Lasotová
Výstava potrvá do 21. dubna 2024
Galerie Červený kostel
Opavská 1860/8, Hlučín
Otevírací doba galerie: pátek, neděle 15–18 h.

CROSSENTIAL

Malířská tvorba Milana Cieslara se vyvíjí od devadesátých let dvacátého století. V posledních letech autor pracuje v rozsáhlejších, na sebe navazujících cyklech. Východiskem obrazů bývá určitá reálná entita, jíž je autor emocionálně zaujat. Vybraná témata zpracovává dlouhodobě, přemýšlí o nich, výtvarně reaguje na přicházející podněty vyvolané předchozími tvůrčími úvahami a realizacemi. Mezi typické formotvorné metody jeho tvorby patří formy přemalování, překrývání, zakrývání, což se zdá být jistou hmotnou analogií k mentální práci s tématem.

V současné expozici Milan Cieslar rozvíjí téma kříže, které v jeho tvorbě povstalo v období covidu. Soubor nazvaný KŘÍŽ NADĚJE, s narativem křížové cesty a vzkříšení, prezentoval v roce 2023 v galerii Půda v Českém Těšíně. Nové obrazy vycházejí z fotografií maleb obrysu konkrétní lidské postavy. Digitální záznam je dále v mobilu upraven a potom tištěn na plátna s podmalbou nebo bez ní. Autor dlouhodobě ve své tvorbě využívá principu řízené náhody, která se projevuje v technice rozmývání, vrstvení a vymývání barvy, v pixelizaci digitální fotografie, ve způsobu jejího nastavení k tisku. V tomto procesu autor variuje v některých obrazech tradiční symbol kříže, člověka na kříži, v nové znaky.

Jejich uskupení na plátnech pak evokují významy kosmologického charakteru ve smyslu koloběhu přicházení a odcházení, vznikání a zanikání, ale také spolubytí a interagování.

Název aktuální výstavy – CROSSENTIAL – je zkrácenou složeninou, která podle autora znamená esence kříže.

Dáša Lasotová
kurátorka výstavy

MILAN CIESLAR

* 1969, Karviná

Autor žije a tvoří v Ostravě a Karviné. Mezi léty 1987–1992 studoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a Výtvarná studia u prof. Zdeňka Kučery. Titul PhD. získal na Pedagogické fakultě Prešovské univerzity v Prešove. V současné době působí jako vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Založil a vede Ateliér malby na Univerzitě třetího věku na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Pracuje na výtvarném oboru Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné.

Milan Cieslar se ve své výtvarné tvorbě zabývá automatickou malbou, která je v poslední době spojována s různým prostředím nebo tématy. V době covidu se věnoval tématu kříže, který v bílé podobě symbolizoval znovuzrození a bezpečí. Figura na kříži už má podobu esence, představy. Řízená náhoda a otisk je nedílnou součástí výtvarné produkce. Prostupování grafických a malířských médií umožňuje hledání nových vizuálních pohledů. Zabývá se reorganizací vlastní umělecké tvorby, postprodukuje svá již jednou hotová plátna k situaci prvotního obrazu, k výchozí ploše šepsů, jež je startovací čarou malířského usilování. Výtvarné práce Milana Cieslera se stávají materiálem k jeho dalším experimentům. Tvorba je založena na procesuálnosti. Autor pracuje v sériích, které se navzájem doplňují. Prověřuje všechny dané možnosti, cvičí imaginaci. Je ovládán nutkavou potřebou zhmotnit útržky vzpomínek, pocitů, asociací, podprahových vjemů nevědomí. Bez přestání hledá odpovědi.

Samostatné výstavy (výběr)

2023
Galerie Abakus, Warszawa, Plastic Flowers
2023
Galerie Student Stage City Campus PdF OU, Ostrava, Skymaker
2023
Výstavní síň, Viléma Wunscheho, Kulturní dům Leoše Janáčka, Havířov, Stellar
2022
Galerie TA3, Varšava, Rebirth
2022
Galerie Půda, Český Těšín, Kříž naděje
2019
Galerie Student, PdF OU, Ostrava, SHAKE UP
2019
Galerie Důl Michal, Ostrava, DEEP

Skupinové výstavy (výběr)

2023
Korfu Kerkira, Řecko, EX MACHINA 5
2023
Galeria w Ratuszu, MBWA, Leszno, Polsko, Konwersacje 2
2023
Politechnika Gdaňska, Gdaňsk, Logos a Techne
2023
Szczecin philharmonic, Level 4 Gallery Poland, Spirit open
2023
Galerie Student Stage City Campus PdF OU, Ostrava, 70/10
2022
Centrum Praskie Koneser, Varšava, Warsaw off Art
2022
Galerie Půda, Česká Těšín, Tváře obrazu
2022
České centum, Vídeň, Lost in Time
2022
Uptown Koenji gallery, Tokyo, Japonsko, InCAST 2022
2022
Galerie art.andart, Berlín, Die gesichter des bildes
2021
Galeria Duża Scena UAP, Więzi, podobieństwa i tożsamości, Poznaň
2021
Art in House Gallery, Warsaw off Art, Varšava
2021
Galerie Půda, Český Těšín, Text a obraz
2021
Mánesova síň MDK Karviná, Konverzace uměním 4
2021
National Gallery Kvadrat 500, Sofie, Bulharsko, Bohemiae Rosa
2021
Galeria Uniwersytecka, Cieszyn, Polsko, Mizerov


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2024