Sławomir Kuszczak: Malarstwo

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Polský umělec Sławomir Kuszczak v rámci svého programu na Fakultě umění Ostravské univerzity uspořádal krátkodobou výstavu v Galerii Student s názvem Malarstwo. Kurátorem výstavy je Václav Rodek z fakulty umění. Výstava potrvá do 26. října 2022.

Sławomir Kuszczak: Malarstwo
Sławomir Kuszczak: Malarstwo
Sławomir Kuszczak: Malarstwo
Sławomir Kuszczak: Malarstwo
Sławomir Kuszczak: Malarstwo
Sławomir Kuszczak: Malarstwo
Sławomir Kuszczak: Malarstwo
Sławomir Kuszczak: Malarstwo
Sławomir Kuszczak: Malarstwo

Všechno to začalo hned po obhajobě mé diplomové práce. V roce 1991, před odjezdem na další studia do Slovinska, jsem stál v tramvaji a díval se přes okno na nádraží v Poznani. Tehdy jsem si poprvé uvědomil, že kromě smyslového vnímání reality ji současně racionálně analyzuji. V tu chvíli jsem zjistil, že poznání reality se skládá ze dvou paralelních procesů. Chápal jsem, co se stalo, ale nerozuměl jsem úplně všemu. Z toho důvodu jsem celý „incident“, který mě hodně zajímal, neverbalizoval. Nicméně již v Lublani, ve stejném roce, vznikly první práce související s popisovanou událostí.

Později se ukázalo, že několik minut strávených v přeplněné tramvaji, mělo velký vliv na mou tvorbu. Poznání reality a pochopení metod jejího poznávání je stále hlavní inspirací mé práce.

Můj výzkum reality je prováděn pomocí malby, kresby a grafiky. Vytvořil jsem mnoho obrazů a postupem času jsem začal verbalizovat, pojmenovávat celý problém. Teorie jsem opřel o filozofii, se zvláštní pozorností věnovanou teorii poznání Emanuela Kanta a jeho analýze prostoru. To, co je empiricky poznáno, je nutně doplněno racionálním. Takto jsem začal vysvětlovat pozorovanou dualitu reality.

Mé hledání pokračuje dodnes a dualismus, dialektika, kontrast, jinakost, opozice, komplementace jsou základními rysy mé tvorby.

Výstava, která vám byla představena, je součástí mého výzkumu, nejstarší z prezentovaných obrazů vznikla v roce 1998 a nejmladší před několika měsíci.

Zvu vás na výstavu.
Sławomir Kuszczak

Sławomir Kuszczak: Malarstwo

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 10. 2022