Poetický večer: Doprovodný program k výstavě Lost in Time

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Srdečně Vás zveme na autorský poetický večer umělců, kteří prezentují svou výtvarnou tvorbu na výstavě Lost in Time a jejichž literární dílo je integrální součástí jejich výtvarného uměleckého projevu. Během autorského čtení bude představeno básnické dílo těchto umělců působících a žijících v Ostravě. Akce se uskuteční ve čtvrtek 12. 5. 2022 v 18.30Českém centru ve Vídni a proběhne v češtině a němčině.

Pavel Forman (*1977, Bruntál, CZE)
V letech 1997–2001 studoval v Olomouci na Univerzitě Palackého. Od roku 2002 navštěvoval přednášky o nové německé literatuře a kultuře jižní Asie na Humboldtově univerzitě. Svá berlínská studia úspěšně ukončil na berlínské Universität der Künste v roce 2006. V roce 2015 získal titul Ph.D. na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době působí jako pedagog na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, kde vyučuje malbu. Žije a tvoří v Ostravě.

Pro Formanovo dílo je charakteristické tvarové bohatství a sofistikovaná barevná agresivita jeho obrazů. Jeho motivický rejstřík je rozsáhlý. Nacházejí se v něm ikonické i bezejmenné figury českých i evropských dějin traktované jako velkoformátová vizuální pragmatika či parafráze kompozic a gest všemožných znakových systémů, inspirované uměním pop artu a street artu.

Tomáš Koudela (*1967, Karviná, CZE)
Od roku 2009 studoval dějiny umění a kulturní dějiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, kde v roce získal titul Ph.D. Pracuje jako odborný asistent na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a jako nezávislý kurátor českého současného umění. V současné době žije a tvoří v Ostravě a Ostravici.

Básník, prozaik, kurátor, teoretik současného umění a výtvarný autodidakt. Tomáš Koudela (někdy píšící pod pseudonymem Jan Vrak) na přelomu 80. a 90. let minulého století působil jako redaktor v havířovské revue, posléze edici a nakonec nakladatelství M.U.K.L. V roce 1992 se podílel na založení olomouckého nakladatelství Votobia, v němž působil na vedoucí pozici do roku 2005. Ve své výtvarné tvorbě se věnuje vizuální poezii. Text se v jeho práci stává vizuální matérií readjustovanou z původních obsahů do nových významových kontextů.

František Kowolowski (*1967, Třinec, CZE)
V letech 1986–1991 studoval na Akademii výtvarných umění ve Varšavě (ateliér malby: J. Tarasin, R. Winiarski). V současné době působí jako vedoucí Katedry malby na Fakultě umění Ostravské univerzity. Autor žije a tvoří v Brně a v Ostravě.

Kowolowski je všestranný umělec, který se mimo malbu, performanci, instalaci, videa a fotografii věnuje i kurátorské a kritické činnosti. Typickým odvětvím umělecké tvorby, kterou se Kowolowski zabývá, je akční tvorba uskutečňovaná skrze performance a happeningy, ve kterých zkoumá hranice angažovanosti umění a jeho tvůrce v současné společnosti. Kowolowského dílo působí velmi kriticky i proti politickým strukturám a roli umělce ve společnosti, ve kterém neváhá doslova nastavovat i vlastní kůži, do které si např. na performanci This Body Belongs to Art nechal vyřezat nožem nápis.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 05. 2022