Jiří Surůvka vystavuje v Galerii Student

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Srdečně Vás zveme na výstavu významného ostravského umělce Jiřího Surůvky s názvem Být stále mlád, dostal bych hlad. Jiří Surůvka je absolventem Pedagogické fakulty. Výstava je realizována k umělcovu významnému životnímu jubileu.

Vernisáž: pondělí 15. listopadu 2021 v 16.00 v Galerii Student
Úvodní slovo: Tomáš Koudela


Jiří Surůvka

*1961, Ostrava, CZE

Mezi lety 1984–1992 studoval učitelství v kombinaci český jazyk – výtvarná výchova na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a po jejím dokončení dva roky vyučoval na SUPŠ. Od roku 1994 se pak věnuje volné tvorbě. Dnes působí jako vedoucí Ateliéru nových médií na Katedře intermédií Fakulty umění Ostravské univerzity.

Jiří Surůvka je jednou z klíčových osobností českého umění po roce 1989. Jeho výrazné dílo je nesmírně rozsáhlé, zabývá se performancí, fotografií, videem a digitální výtvarnou tvorbou. Ve svých performancích, které se staly důležitým impulzem k rozvoji této umělecké disciplíny v českých zemích, se zabývá fenoménem proměny své osobní identity a vypořádávání se s vlastní tělesností. Důležitým prvkem Surůvkových performancí byl kostým Batmana, díky kterému se proměňoval v superhrdinu obrazně se snažící spasit svět umění, a zároveň tím parodoval pokrytectví a lacinost současné společnosti. Ve svých digitálních tiscích mj. kritizuje válečná témata, totalitní systémy a aktuální společenské otázky pomocí dadaistické hravosti a humorné nadsázky.

Na poli současného českého výtvarného umění se Jiří Surůvka pohybuje více než třicet let. Od samého začátku svého tvůrčího angažmá disponuje silným výrazovým rejstříkem, jež má vizuální obzor formálně i obsahově vymezen subverzí tradičních obrazových a materiálových schémat. Surůvka s dobově téměř dokonalým vhledem pro personální narativ obsazuje prázdnou niku intimity a tělesnosti. Světu diváckého zájmu vychází vstříc téměř nahý, respektive vybaven gumovými rukavicemi, teplákovou soupravou a červenými trenýrkami jako Batman. Na této pouti prochází řadou míst a hovoří s nejedním z těch, jejichž cesty byly krátce i déle společné.

Obdařen mimořádnou pozorovatelskou schopností a sofistikovaným citem pro detail vyprázdněné každodennosti, jejž bez obav nechává obsadit do hlavních rolí ve svých performativních skečích a vizuálních scénářích. Předstupuje před diváka jako boží prosťáček s prořízlou hubou a slovníkem provincie. Avšak ten, který toto rafinované autorské gesto chápal – chápe jen jako klauniádu paralelních životů, či možná hulvátský kabaret z jiné galaxie, neviděl a nevidí, neslyšel a neslyší ničeho.

Protože tajemství zahlédnutelného a slyšitelného je viditelné a slyšitelné jen okem empatickým a uchem skutečně naslouchajícím. O tuto viditelnost a slyšitelnost konkrétního světa zahaleného všemožnými závoji nesrozumitelnosti vede Jiří Surůvka svůj životní, umělecký zápas.

Jen v letmé chvíli, mohlo by se zdát, že bitva štětců, taktika barev a tanec pohublého performerka, je příběh znehybnělý věčnou sprostotou chrapounství...

...avšak Batman, v tomtéž okamžiku, zvedá se z prachu cesty, zvedá se pádu vzdor, nad lež a nenávist, výtvarné kultury ostravský matador.

bez očí
viděn

bez uší
slyšen

bez rukou
držen

bez nohou
jdoucí


Tomáš Koudela, kurátor
Ostravice, Nad krásnou vyhlídkou, 29. října 2021


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 11. 2021