Dáša Lasotová ‒ Čtení v obrazech

Nakladatel: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

Editoři: Jakub Guziur, Milan Cieslar

Grafický design a sazba: Jan Herynek

Publikace Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty představuje intermediální tvorbu ostravské výtvarnice Dáši Lasotové. Dílo Dáši Lasotové (*1951) tvoří od 80. let 20. století významnou součást severomoravského konceptuálně zaměřeného umění, pro něž se vžilo pojmenování slezský koncept. Kniha nazvaná Čtení v obrazech obsahuje tři nedávné cykly autorčiných intermediálních prací; v úplnosti Čtení Zeyera, není-li to Machar, který lze řadit k tzv. nalezené poezii (found poetry), a ukázky z Osmisměrek a z cyklu proláží Čtení v obraze. Studii Jakuba Guziura, která vymezuje místo autorčina díla v dějinách poválečného západního a českého intermediálního umění, doplňuje souhrnná úvaha o autorčině tvorbě z pera kurátora a teoretika Jiřího Valocha. Publikaci uspořádali Jakub Guziur a Milan Cieslar.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 01. 2021