Black Milk

České centrum v Berlíně

13. 6.–5. 9. 2019

Kurátoři: Pavel Forman, Tomáš Koudela, Olga Wewerka

Grafický vizuál a produkce výstavy: Tereza Čapandová

Black Milk je výstavní projekt představující německému publiku výběr z Ostravské výtvarné scény. Ostrava čerpá svou novou kulturní identitu mj. také ze své mnohonárodnostní minulosti, ale i současnosti. Průmyslový úpadek z devadesátých let 20. století (v počáteční fázi politické, hospodářské i kulturní transformace České republiky) způsobil demografický a kulturní kolaps Ostravy i širšího ostravského regionu. Tato skutečnost byla symptomatická i pro restrukturalizační procesy probíhající v industriálních centrech evropských (německých) i mimoevropských.

Ostravská výtvarná scéna je modelovým příkladem zrodu nové kulturní identity vznikající na postindustriálním základu. Divák má příležitost posoudit, zda má tato estetika pouze regionální charakter, nebo se jedná o součást globálních estetických trendů. Autoři tohoto projektu jsou přesvědčení, že právě vývoj v německých (post)industriálních oblastech podporuje jejich názor klonící se ke globálním aspektům příznačným pro novou kulturní, respektive vizuální identitu ostravské výtvarné scény. V Německu je možné najít řadu souvislostí a paralel.

Pro středoevropskou výtvarnou scénu posledních dvou dekád je příznačná emancipace regionálních výtvarných scén na etablovaných tradičních kulturních centrech. Tyto regiony postupně upevňují své kulturní sebevědomí a stávají se plnohodnotnou součástí evropského výtvarného provozu. Jedním z příkladů je i Ostrava, industriální město, které svou identitu v dřívější době odvozovalo výhradně od těžby nerostných surovin, která je v současnosti zastavena, a od těžkého průmyslu, jehož činnost byla utlumena.

Vystavující umělci: Daniel Balabán, Petronela Bencová, Pavel Forman, Tomáš Koudela, František Kowolowski, Jiří Kuděla, Dáša Lasotová, Barbora Mikudová, Petr Lysáček, Václav Rodek, Tereza Samková, Marek Schovánek, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, Iveta Šafránková, Ivana Štenclová


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 01. 2021