Výstavní projekt Viktor Frešo – Velvet underground

Statutární město Ostrava, 30 let od sametové revoluce, 2018

Hlavní řešitel: Tomáš Koudela

Výstava sochařského díla významného slovenského umělce, který v loňském roce vystavoval na mnoha evropských, severoamerických a asijských výstavních projektech. Viktor Frešo se představil na podzim roku 2019 ostravskému kulturnímu publiku rozsáhlou přehlídkou ze své aktuální sochařské tvorby. Kromě soudobého výtvarného jazyka byly představeny i obsahy, které nebyly jen vzdálenou reflexí společné politické minulosti Čechů a Slováků (17. listopad 1989), ale předmětem autorského zájmu bylo i angažované vyjádření k přetrvávajícím sociálně-politickým, respektive morálním deformacím. Kurátory výstavního projektu byli Vlado Beskid a Tomáš Koudela.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 01. 2021