Výstava Lyube Petrova v Galerii Student

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Srdečně Vás zveme do Galerie Student na výstavu malíře Lyube Petrova s názvem Královny včel.

Výstava probíhá ve dnech 29. září – 31. října 2020. Díky současné situaci je přístup do Galerie Student povolen pouze studentům a zaměstnancům Ostravské univerzity. Namísto fyzické návštěvy výstavy se můžete podívat na video. Pokud to situace dovolí, proběhne dernisáž výstavy se křtem katalogu. Přesný termín dernisáže bude upřesněn později. Kurátorem výstavy je Jan Melena.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Lyube Petrov

*1984, Burgas, Bulharsko

Petrov je původem bulharský malíř, v současnosti žijící a tvořící v Praze. Petrov jako malíř vychází z mnoha zdrojů, v jeho díle se snoubí romantická osamělost kontemplujících hrdinů Caspara Davida Friedricha, se strnulostí byzantských ikon, podseknutá klasickým komiksem a okořeněná citacemi a aluzemi na klasická díla dějin výtvarného umění. Neo Rauch či Gerhard Richter jsou zde pak v roli flankujících andělů.

Pozoruhodným faktorem Petrovových maleb je mýtické bezčasí, ve kterém se jeho obrazy odehrávají. Může to být doba současná, či před stovkami let, anebo pět minut před zánikem světa. Tato atemporálnost dodává Petrovovým malbám až určitou literární tajuplnost.


Skromný pokus o stručnou charakterizaci jedné, avšak velmi zajímavé fazety malířského díla Lyube Petrova.

Monumentální hrdinská figura směle ovládá prostor plátna a roztodivnými způsoby interaguje se zoomorfní bytostí, v tomto případě nejčastěji se včelou. Malíř Petrov tematizuje vztah člověka se zvířetem, tato skutečnost, ač na první pohled prostá, až banální se v nedávné době ukázala a ukazuje jako otázka explicitně existenciální. Nabourávání ekosystémů člověkem se dostalo do tak neúnosných mezí, že Pandořina skříňka byla otevřena a lidské neštěstí v podobě korunovaného krále virů se začalo šířit světem. Mýtus člověka jako vládce světa byl a je zde nemilosrdně rozbit. „Ikona“ (u Petrova klíčové slovo) člověka omnipotentního, vládce nad biosférou je zde potrhána a pošlapána, Petrov se zde jeví jako sofistikovaný obrazoborec, který ikony ironizuje a strhává z nich závoj posvátna transmisí do dialogu se světem dějin umění či popové surreálnosti.

Lyube Petrov jako malíř vychází z mnoha zdrojů, v jeho díle se snoubí romantická osamělost kontemplujících hrdinů Caspara Davida Friedricha, se strnulostí byzantských ikon, podseknutá klasickým komiksem a okořeněná citacemi a aluzemi na klasická díla dějin výtvarného umění, Neo Rauch či Gerhard Richter jsou zde pak v roli flankujících andělů.

Pozoruhodným faktorem Petrovových maleb je mýtické bezčasí, ve kterém se jeho obrazy odehrávají. Může to být doba současná, či před stovkami let, anebo pět minut před zánikem světa. Tato atemporálnost dodává Petrovovým malbám až určitou literární tajuplnost.

Včela jako klíčový motiv části Petrovových děl je obětním beránkem, loutkou, svatým dítětem, umírající spásou světa či vybraným pokrmem afektované degenerující aristokratky. Včela je vždy v Petrovových obrazech čímsi důležitým, úběžníkem děje, nositelkou významu. Je však také komiksovou postavičkou, včelkou Májou ztracenou v labyrintu světa. Není nemožné nepovšimnout si podobnosti včely a Ježíše Krista. Klasická křesťanská ikonografie je Petrovem metamorfována a z ryby ICHTHYS se zde stává včela MELISSA. Včela v podání malíře Petrova je obohacena i o ekologicko-environmentální aspekt, stává se zelenou královnou, symbolem pro život. Beze včel by zahynul svět. Bez včely by nebylo medu a zdravě sladká zábavnost Petrovových obrazů by byla utopena ve sterilní nesladké nudě šedi posledních dnů lidstva trávených v karanténě před televizí.


Výstava potrvá do 31. října 2020.
K ukončení výstavy je plánovaná slavnostní dernisáž (termín bude upřesněn).
Otevírací doba GS: po–pá 9–17, budova SB - PdF OU, Fráni Šrámka 3


Poster


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022