Ivo Sumec: Eskapády

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Galerie Student Vás srdečně zve na vernisáž výstavy Ivo Sumec: Eskapády, která se uskuteční ve středu 11. 12. 2019 v 16.00 h. Umělec bude prezentovat práce z posledních let.

Kurátor výstavy: Tomáš Koudela
Výstava potrvá do 17. 1. 2020
Otevírací doba Galerie Student: po–pa 9–17
Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory

Ivo Sumec: Eskapády

IVO SUMEC (*1970, CZE)

www.sumec.art

Mezi léty 1988–1994 studoval na Ostravské univerzitě. Od roku 2003 působí jako asistent Ateliéru malby Fakulty umění Ostravské univerzity. V současné době žije a tvoří v Ostravě a v Prostřední Bečvě. Sumcovy obrazy jsou nenápadné a neokázalé. Zobrazuje obyčejné věci okolo nás – pneumatiky, domácí zvířata, batoh, chleba, hrnky ad. Viděné předměty mu nejsou cílem detailního zkoumání, ale zajímá jej tvar, povrch, místo, které v prostoru zaujímají, vlastnosti, které jsou jakoby samozřejmé, kterými se běžně nezabýváme, nevidíme je a nejsou pro nás atraktivní. Sumec předměty zastavuje, znehybňuje, absolutizuje. Vytváří z nich obecné znaky, principy vizuální zkušenosti.

He studied at the Faculty of Arts of the University of Ostrava between 1988 and 1994. Since 2003 he has been working as an assistant at the Studio of Painting at the Faculty of Arts of the University of Ostrava. He currently lives and works in Ostrava and in Prostřední Bečva. His paintings are inconspicuous and unpretentious. He portrays ordinary things around us - tires, pets, backpack, bread, mugs and more. The aim of his detailed study is not the viewed objects, but he is interested in the shape, surface and place they occupy in space. He is also interested in the qualities that are self-evident, which we do not normally deal with, do not see and are not attractive to us. Sumec stops, immobilizes and absolutises the objects. Then he recreates them into general signs, principles of visual experience.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 12. 2019